Achos meithrinfa: Gweithiwr yn gwadu creulondeb at blant

Bright Sparks

Mae dirprwy reolwraig meithrinfa ym Mhort Talbot sydd yn wynebu honiadau o greulondeb at blant wedi gwadu iddi fod yn greulon tuag at unrhyw blant yn ei gofal.

Cafodd meithrinfa Bright Sparks, yn ardal Taibach o Bort Talbot, ei chau llynedd yn dilyn pryderon.

Wrth roi tystiolaeth, dywedodd Christina Pinchess wrth Lys y Goron Abertawe nad oedd hi erioed wedi bwydo plentyn yn groes i'r hyfforddiant a'r profiad yr oedd wedi ei ddatblygu.

Fe wnaeth hi wadu rhoi ei llaw ar geg plentyn oedd yn crio hefyd.

Pan ofynnwyd iddi a oedd hi wedi bwydo plentyn tra roedd breichiau'r plentyn hwnnw wedi eu rhwystro gan ddiffynydd arall yn yr achos, Shelbie Forgan, dywedodd: "Na... dim o gwbl."

Ychwanegodd nad oedd hi erioed wedi bod yn greulon tuag at blentyn oedd yn ei gofal, ac nad oedd hi wedi gweld aelod arall o staff yn bod yn greulon gyda phlentyn yn y feithrinfa.

Mae'r achos yn parhau.

Image copyright Athena
Image caption Mae Katie Davies, Shelbie Forgan a Christina Pinchess yn gwadu honiadau o greulondeb at blant