Bernie Sanders a Tracey Emin yng Ngŵyl y Gelli wrth ddathlu 30

Gwyl y Gelli

Mae'r arlunydd Tracey Emin, y gwleidydd Americanaidd Bernie Sanders a'r actor Michael Sheen ymysg yr enwau fydd yn ymddangos yng Ngŵyl y Gelli eleni, wrth i'r ŵyl ddathlu ei phen-blwydd yn 30 oed.

30 Diwygiad yw thema'r ŵyl, gan gyfeirio at thesis Martin Luther, 500 o flynyddoedd yn ôl.

Athro diwinyddiaeth o'r Almaen oedd Luther, ac fe gwestiynodd arweinyddiaeth a diwinyddiaeth yr Eglwys Gatholig.

Fel rhan o'r ŵyl eleni, bydd ysgrifenwyr ac athronwyr ar draws y byd yn ail-ddychmygu sefydliadau a chysyniadau fel cyfalafiaeth, priodas a dinasyddiaeth.

800 digwyddiad

Mae trefnwyr yr ŵyl hefyd wedi gofyn i 30 o unigolion sy'n cael eu cyfri' fel y genhedlaeth nesaf o nofelwyr, gwyddonwyr ac athronwyr i gynnal sgwrs yn ystod yr wythnos.

Yn eu plith mae sylfaenydd The Everday Sexism, prosiect sy'n cofnodi gwahaniaethu ar sail rhyw sy'n digwydd yn ddyddiol ac yn ymgyrchu i gael cydraddoldeb, y bardd Inua Ellams, ac un o sefydlwyr y band roc protest o Rwsia, Pussy Riot, Nadezhda Tolokonnikova.

Y cyfarwyddwr teledu a ffilmiau Ken Loach fydd yn traddodi darlith flynyddol Raymond Williams.

O ran diddanwch nos, ymysg y cantorion fydd yn perfformio mae Will Young, Brian May a Kobo Town, ac fe fydd y comediwyr Mark Watson, Eddy Izzard, Ava Vidal ac eraill hefyd yn yr ŵyl.

Ymhlith yr enwau eraill fydd yn trafod straeon, syniadau ac yn cynnal sgyrsiau mae'r awdur a'r newyddiadurwr Gwyddeleg Colm Toíbín, Stephen Fry a'r ysgrifennwr a darlunydd Judith Kerr.

Mae Gŵyl y Gelli yn digwydd yn Y Gelli Gandryll rhwng 25 Mai a 4 Mehefin.