Jonathan Ford: 'Buddsoddi elw Euro 2016 ar gyfleusterau'

cymru

Mae prif weithredwr Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi dweud y bydd yr elw gafodd ei wneud yn 2015/16 yn cael ei ailfuddsoddi ar gyfleusterau.

Fe wnaeth CBDC elw o £891,000 yn y flwyddyn hyd at 30 Mehefin 2016, oedd yn cynnwys yr arian gafodd ei wneud yn Euro 2016 hyd at rownd yr 16 olaf.

Cafodd rownd yr wyth olaf a'r rownd gynderfynol eu chwarae ym mis Gorffennaf, ac felly fe fyddan nhw'n cyfrif tuag at elw blwyddyn fusnes 2016/17.

"Rydyn ni nawr yn gobeithio defnyddio'r arian hwnnw, yn ogystal â grantiau sydd ar gael ac arian pellach y gallwn ni gael gafael arno, i barhau i wella cyfleusterau," meddai Jonathan Ford.

'Mwy yn chwarae'

"Dyna'r un maes ble rydyn ni o bosib ychydig ar ei hôl hi.

"Mae'n hymrwymiad ni i wella cyfleusterau ar draws Cymru, yn enwedig ym maes canolfannau hyfforddi a datblygu cenedlaethol, yn amlwg yn mynd i fod yn ffocws dros y blynyddoedd nesaf.

"Ein bwriad ni yw sicrhau bod mwy o bobl yn chwarae pêl-droed ac o ganlyniad bod mwy o bobl yn chwarae pêl-droed i safon uwch."

Mae Mr Ford wedi dweud yn y gorffennol bod CBDC wedi gwneud cyfanswm o £3m o elw o rediad Cymru i rownd gynderfynol yr Euros yn Ffrainc y llynedd.