'Anafiadau difrifol': Ymosodiad ar ddyn yng Nghaernarfon

harp Image copyright Google

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn ymchwilio ar ôl ymosodiad ar ddyn lleol yng Nghaernarfon.

Fe ddigwyddodd yr ymosodiad ar ddyn yn ei 20au tu allan i dafarn yr Harp ar Stryd De Penrallt, nos Sul.

Dywed yr heddlu fod y dyn wedi dioddef 'anafiadau difrifol' ond nid yw ei fywyd mewn perygl.

Dywedodd y Rhingyll Gareth Rees o Orsaf Heddlu Caernarfon: "Fe ddigwyddodd hyn am 21:50 nos Sul.

"Fe gawsom adroddiad fod dau ddyn wedi ymosod ar ddyn arall tu allan i dafarn yr Harp.

"Mae'r dyn yn parhau i fod yn yr ysbyty, ac rydym yn apelio ar unrhyw un a oedd yn yr ardal ar y pryd ac oedd yn dyst i'r ymosodiad, neu yn gwybod pwy sy'n gyfrifol, i gysylltu â'r Heddlu cyn gynted ag y bo modd."