Damwain hofrennydd Eryri: Teyrngedau i bump fu farw

teulu Image copyright Llun teulu
Image caption Bu farw Donald a Sharon Burke wedi i'r hofrennydd ddisgyn i'r ddaear yn Eryri

Mae teyrngedau wedi eu rhoi i bump o bobl fu farw pan ddisgynnodd hofrennydd i'r ddaear yn Eryri ddydd Mercher.

Bu farw Kevin a Ruth Burke, 56 a 49, Donald a Sharon Burke, 55 a 48, a Barry Burke, 51, oedd i gyd o ardal Milton Keynes yn y digwyddiad.

Wrth roi teyrnged, dywedodd merch Donald a Sharon Burke bod y "teulu wedi newid o fewn diwrnod".

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru bod gweddillion yr hofrennydd wedi eu hadfer a'u cludo o fynyddoedd Y Rhinogydd.

'Wedi'n llethu'

Mewn datganiad, fe wnaeth teulu Sharon Burke "ddiolch i bawb am eu cefnogaeth a negeseuon o gydymdeimlad" ar ôl iddynt golli merch, chwaer a modryb.

Fe wnaeth Kath Stewardson hefyd gydymdeimlo gyda theulu gŵr Mrs Burke, Donald, ei frodyr Kevin a Barry, ac hefyd gwraig Kevin, Ruth.

Dywedodd: "Rydym wirioneddol wedi'n llethu gyda'r holl gariad a chefnogaeth.

"Mae ein meddyliau ar yr adeg hon yn arbennig gyda thri o blant Sharon a Donald, mae'r tri wedi bod yn glod i'w rhieni.

"Hoffem ddiolch yn arbennig i bob un o'r gwasanaethau brys a'r cyhoedd a helpodd wrth chwilio am ein hanwyliaid, ac hefyd swyddogion cyswllt yr heddlu sydd wedi bod o gymorth mawr yn ystod y cyfnod anodd hwn."

Image copyright Llun teulu
Image caption Roedd Kevin a Ruth Burke hefyd ar yr hofrennydd
Image copyright Llun teulu
Image caption Un o'r pump oedd ar yr hofrennydd oedd Barry Burke (dde)

Dywedodd Olivia, merch Donald a Sharon Burke bod ei theulu "wedi newid o fewn diwrnod".

"Maent wedi eu cymryd yn llawer rhy fuan, ac mae'n anodd i ni ddeall pam y byddai trychineb o'r fath yn gallu digwydd i'r math gorau o bobl, a oedd mor anhunanol a diffuant i bawb oedd yn eu hadnabod," meddai.

"Fyddwn ni byth yn anghofio'r ddau, ac fe fyddwn ni'n gobeithio i'r ddau fod yn falch ohonom bob amser.

"Byddem yn ddiolchgar pe bai pawb yn parchu ein dymuniadau i gael llonydd i ddod i delerau â'r hyn sydd wedi digwydd, drwy gefnogaeth ein teulu a ffrindiau."

Apelio am wybodaeth

Bydd archwiliad manwl o'r gweddillion nawr yn cael ei gynnal gan y Gangen Ymchwilio i Ddamweiniau Awyr (AAIB).

Ddydd Llun, fe wnaeth y Prif Arolygydd Richie Green o Heddlu'r Gogledd ddiolch i'r gymuned leol ac i ymwelwyr am eu cefnogaeth a'u cydweithrediad.

"Rwy'n ddiolchgar iawn am yr amynedd a dealltwriaeth barhaus y cyhoedd yn ystod yr ymchwiliad cymhleth ac anodd yma," meddai.

Ychwanegodd bod swyddogion yn dal i apelio am wybodaeth gan unrhyw un oedd yn yr ardal ar y pryd.

Straeon perthnasol