Nani Gymraeg OJ Simpson

  • Cyhoeddwyd
O J SimpsonFfynhonnell y llun, POOL/AFP/Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
OJ Simpson yn yr achos llys enwog yn Los Angeles yn 1994

Mae un o ffigyrau mwyaf dadleuol yr Unol Daleithiau, OJ Simpson, wedi'i ryddhau o'r carchar ar ôl naw mlynedd dan glo. Ond beth ydy cysylltiad un Cymraes efo'r dyn oedd ynghanol un o achosion llys mwya'r 90au?

Mae Anna Tudor bellach yn 51 oed ac wedi ymgartrefu yn ei thref enedigol ym Mhwllheli.

Ond yn 1990, roedd hi'n gweithio fel nani yn Los Angeles ac yn chwilio am swydd newydd.

"Nesh i roi advert yn y papur: 'British nanny seeking employment' ac mi ddaru Nicole [Brown Simpson, gwraig OJ] atab yr advert," meddai Anna.

"Esh i yna am gyfweliad ac mi ddy'dodd hi: 'You've got the job, can you start tomorrow?'"

Ag hithau ond yn ei hugeiniau cynnar, roedd Anna mwyaf sydyn yn gofalu am blant y cyn-chwaraewr pêl-droed Americanaidd a'r actor enwog OJ Simpson.

Mae'n cofio OJ - neu 'The Juice' - fel dyn cwrtais a chlên, a rhywun oedd â diddordeb mawr yng Nghymru.

"Roedd OJ, ei frawd o, a'i bodyguard o yn y 'stafall ffrynt yn gwylio'r teledu.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Enillodd Simpson 11,236 o 'rushing yards' yn ei yrfa yn yr NFL gyda'r Buffalo Bills a'r San Francisco 49ers rhwng 1969 a 1979

"O'n i'n cerddad trwadd efo'r plant - 'Come here,' medda' fo. 'So you're Anna... and you're from Wales?'

"'Yes,' medda' fi, 'do you know it?' 'I've heard a lot about it,' medda' fo, 'a very beautiful country.'

"Mi ddy'dodd o wrtha'i i 'isda, felly dyma fi'n g'neud ar y soffa anfarth yma efo'r plant wrth fy nhraed o 'mlaen i.

"O'n i wedi d'eud yn y cyfweliad mod i o Gymru ac nid o Loegr felly ella mai dyna sut oedd o'n gw'bod.

"Dyma fo'n gofyn: 'Is it true you've got your own language?' 'Oh yes, very different,' medda' fi.

"Dyma fi'n d'eud rwbath wrtho fo yn Gymraeg a dyma fo'n d'eud 'oh yeah, that's totally different!'"

Disgrifiad o’r llun,
Anna Tudor yn ei hugeiniau cynnar yn Los Angeles

Y diwrnod hwnnw, drannoeth y cyfweliad, dywedodd Anna iddi synnu ar y newid yn agwedd Nicole.

"Yn y cyfweliad roedd hi'n really annwyl a neis, ond pan nesh i symud i fewn y bora wedyn, dwi erioed wedi gweld neb yn edrych mor hollol wahanol.

"Roedd hi'n Jekyll and Hyde llwyr.

"Mi ddy'dodd hi: 'Here are the kids, look after them'. Dydw i ddim yn dadbacio dim byd efo agwedd y ddynas yma, medda' fi wrthaf i fy hun."

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd hanes OJ Simpson ei ddramateiddio mewn cyfres deledu y llynedd

'Not your slave'

"Oeddan nhw'i gyd yn gwylio american football ar y sgrin anfarth yma," meddai Anna, wrth gyfeirio nôl at ei amser byr yng nghwmni OJ.

"Dyma fo'n holi os o'n i'n gw'bod rwbath am american football. 'No idea sorry,' medda' fi. 'Don't be sorry, we'll explain it to you,' medda' fo.

"Oedd o jyst yn bod yn polite. Y peth nesa', dyma Nicole yn dod i fewn yn sgrechian dros bob man: 'Anna, kitchen, now!'

"'You can stop flirting with my husband,' medda' hi wrtha'i.

"Wel do'n i erioed wedi clywad y ffasiwn nonsans yn fy nydd - newydd gyfarfod y dyn o'n i!

"Roedd hi'n hollol paranoid, heb reswm i fod o gwbl.

"Oedd y plant yn 'isda wrth fy nhraed i. Pam fod hi'n meddwl 'mod i'n fflyrtio efo fo dwi ddim yn gwybod."

Disgrifiad o’r llun,
Mae Anna bellach yn gweithio i gwmni gwerthwyr tai ym Mhwllheli

Drannoeth, â hithau ond yno ers diwrnod, roedd Anna wedi cyrraedd pen ei thennyn.

"O'n i ond yno am 24 awr - oedd hynna'n llawn digon. Do'n i ddim yn mynd i roi fyny efo hi.

"'Nath hi dd'eud wrth y plant bod hi'n iawn i fy ngalw i'n 'slave' - 'it's OK children, you can call her your slave, that's what's she's here as'.

"'Excuse me,' medda' fi, 'I'm nobody's slave. And I would've thought you'd have more sense than to use that word - I think it's disgusting. I'm here to help you, not to be your slave.'

"O'n i wedi penderfynu 'mod i am adael a'r peth nesa' mae hi'n troi rownd a d'eud: 'You can pack your gear and leave'. 'Honey, I haven't unpacked,' medda' fi!

"Gesh i ddim ceiniog ond pan nesh i adael nesh i ofyn iddi alw am dacsi i fi ond mi ddy'dodd hi: 'No find your own way back'.

"O'n i'n flin fwy na dim byd. O'n i'n crynu o'n i mor flin."

Mae'n cofio cael ei chysuro gan un o warchodwyr personol OJ, "mynydd o ddyn", ar y pafin tu allan i'r tŷ moethus yn ardal Brentwood, Los Angeles.

Fe alwodd am gar i ddod i'w chludo, ac mae Anna'n cofio ymateb y gyrrwr.

"'Oh not another nanny,' medda' fo. 'They average about 28 a month.'"

Ffynhonnell y llun, AFP/Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Llun o Nicole Brown Simpson yn yr achos llys wrth i'w chwaer, Denise Brown (gwaelod chwith), roi tystiolaeth

'Dim byd amheus' am OJ

Ond pedair blynedd yn ddiweddarach, fe ddaeth y newyddion am lofruddiaethau erchyll Ronald Goldman a Nicole Brown Simpson.

Cafodd OJ Simpson ei gyhuddo o lofruddio ei gyn-wraig a Mr Goldman, gan sbarduno un o achosion llys enwocaf yn hanes America.

Ar ôl naw mis o achos llys, cafodd OJ Simpson ei ganfod yn ddi-euog o'r llofruddiaethau.

Roedd America wedi'i hollti'n ddwy - ond nid felly Anna.

"'Nath o ddim byd yn anghywir i fi o gwbl," meddai. "Oedd o'n real gentlemen 'de. Oedd o'n annwyl.

"Doedd 'na ddim byd yn amheus amdano fo. Dim ond am american football ac am Gymru fuo' ni'n siarad!"

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y plasty ar North Rockingham Avenue yn Brentwood ei ddymchwel yn 1998

Yn 2008, cafodd OJ Simpson ei ganfod yn euog o droseddau eraill a'i garcharu am 33 mlynedd.

Ond beth mae Anna - a weithiodd fel nani yn Llundain ac yn Gibraltar hefyd - yn ei feddwl rŵan wrth edrych yn ôl?

"Dwi'n teimlo'n really sori drosta fo," meddai. "Dwi'n meddwl bod ei fywyd o wedi cael ei ddifetha gan [Nicole] a dwi'n teimlo'n really gryf am y peth.

"Oedd [Nicole] yn vicious o ddynas ac mi oedd o mor annwyl.

"Oedd o wedi buildio ei hun i fyny o ddim byd o gwbl ac mae o wedi colli bob dim."

Felly, â hithau bellach yn gweithio i gwmni gwerthu tai ym Mhwllheli, fyddai Anna yn ystyried dychwelyd i fod yn nani eto rhyw ddydd?

"Na fyddwn," meddai heb oedi. "Ddim i deulu fel 'na be' bynnag."

Ffynhonnell y llun, Ethan Miller/Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n edrych yn debygol y gall OJ Simpson gael ei ryddhau o'r carchar ym mis Hydref 2017