Heddlu'r Gogledd yn talu bil ffôn troseddwr o £44,500

Ffon

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi talu dros £44,000 am fil ffôn troseddwr o Ynys Môn oedd allan ar fechnïaeth.

Roedd yr unigolyn o Langefni wedi cael y ffôn gan swyddogion fel rhan o gynllun yr heddlu i gael troseddwyr yn ôl i mewn i'r gymuned, a'u hatal rhag ail-droseddu.

Mae manylion gafodd eu rhyddhau dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn dangos mai £44,500 oedd y bil, ar ôl i'r ffôn gael ei ddefnyddio am sawl mis.

Pan ddaeth y camgymeriad i'r amlwg yn 2014 fe wnaeth yr heddlu ddarganfod bod y troseddwr wedi cael ffôn ar gytundeb yn hytrach na cherdyn talu wrth ddefnyddio.

Dim camau

Casgliad yr ymchwiliad troseddol gafodd ei lansio oedd bod yna bosibilrwydd bod tri o bobl wedi defnyddio'r ffôn.

Cafodd dau o bobl eu harestio ond ni chafodd unrhyw un eu cyhuddo.

Mae Heddlu'r Gogledd yn dweud nad oes unrhyw gamau disgyblu wedi eu cymryd yn erbyn unrhyw aelod o staff.

Mae'r llu wedi adolygu eu polisi ffôn symudol.