Gemau'r Gymanwlad: 'Cymru eisiau torri record medalau'

Yr Athro Nicola Phillips

Mae Cymru'n gobeithio mai Gemau'r Gymanwlad yn Awstralia fydd y rhai mwyaf llwyddiannus iddyn nhw erioed dramor.

Mae'r gemau yn ninas Gold Coast yn dechrau ar 4 Ebrill 2018, a'r nod yw cael mwy na'r 25 medal gafodd y tîm yn Auckland yn 1990.

Yn ôl pennaeth y tîm, yr Athro Nicola Phillips, mae'n darged sydd yn bosib ei gwireddu.

"Rydyn ni eisiau mwy o fedalau nag ydyn ni erioed wedi cael mewn gemau tramor. Rydyn ni wedi cael canlyniadau da mewn cystadlaethau ers y cyfnod dewis," meddai.

"Rydych chi'n gallu gweld y perfformiadau'n gwella."

Barod am yr her

Bydd tua 150 o athletwyr o Gymru yn mynd i Queensland, o'i gymharu â'r 228 aeth i Glasgow yn 2014.

Mae hynny'n golygu y bydd hi'n anodd cyrraedd y record gafodd ei osod yn yr Alban, sef 36 medal.

Ond mae Nicola Phillips yn dweud y byddai 26 medal yn ganlyniad da.

Image copyright Getty Images
Image caption David Morgan oedd un o'r rhai gafodd fedal yn y gemau yn Auckland

"Rydyn ni'n gwybod ei bod hi'n dasg aruthrol, ond mae'r tîm yn barod am yr her," meddai.

Nicola Phillips oedd chef de mission tîm Cymru yn y Gemau Gymanwlad Ieuenctid yn Samoa yn 2015. Mae hefyd wedi gweithio mewn Gemau Olympaidd a rhai'r Gymanwlad, ac wedi chwarae rygbi a chodi pwysau ar lefel broffesiynol.

"Dw i'n meddwl ein bod ni'n mynd yno gyda thîm cryf. Chi ddim ond yn gorfod edrych ar sut mae'r cyrff llywodraethu cenedlaethol a Chwaraeon Cymru yn paratoi eu hathletwyr o'i gymharu gyda 10 neu 11 mlynedd yn ôl," ychwanegodd.

"Maen nhw'n cael gwell cefnogaeth, yn hyfforddi'n fwy deallus ac mae gyda ni nifer o bobl ifanc da yn datblygu."