Chwaraeon Cymru: Rhybudd am 'awyrgylch gwenwynig'

Chwaraeon Cymru

Mae honiadau wedi eu gwneud bod cyn gadeirydd Chwaraeon Cymru wedi cael ei rybuddio gan Lywodraeth Cymru ei fod yn camu mewn i "amgylchedd gwenwynig" cyn iddo ddechrau'r swydd.

Dywedodd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies fod y sylwadau wedi eu gwneud i Dr Paul Thomas pan gymrodd y swydd flwyddyn yn ôl.

Cafodd Dr Thomas ac is-gadeirydd Chwaraeon Cymru, Adele Baumgardt eu diswyddo gan Lywodraeth Cymru yr wythnos diwethaf.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd Cyhoeddus, Rebecca Evans fod y berthynas o fewn bwrdd y sefydliad "wedi'i chwalu ac nid oes modd ei adfer".

Trafferthion

Mae'r Ceidwadwyr nawr wedi cwestiynu pam i Dr Thomas gael ei ddiswyddo ar ôl dim ond cael ei benodi flwyddyn ddiwethaf.

"Pam benderfynodd Llywodraeth Cymru ddiswyddo cadeirydd Chwaraeon Cymru'r wythnos diwethaf o ystyried, pan gafodd ei benodi, ei fod wedi cael gwybod gan gynrychiolydd o Lywodraeth Cymru ei fod yn camu mewn i awyrgylch wenwynig, a bod ganddo dasg o'i flaen wrth herio corff camweithredol ac ynysig?" gofynnodd Andrew RT Davies yn sesiwn Holi'r Prif Weinidog.

Cyfaddefodd y Prif Weinidog Carwyn Jones fod Chwaraeon Cymru wedi "wynebu trafferthion sylweddol", a bod adolygiad annibynnol o waith y corff yn parhau.

"Roedd hi'n amlwg nad oedd modd adfer y berthynas rhwng y cadeirydd a'r bwrdd a'r is-gadeirydd, ac felly roedd rhaid cymryd camau er mwyn ailadeiladu'r corff," meddai.

Image caption Dywedodd Rebecca Evans bod "y berthynas o fewn arweinyddiaeth bwrdd Chwaraeon Cymru wedi'i chwalu"

Dywedodd Andrew RT Davies bod un o uwch weision sifil y llywodraeth hefyd wedi gwrthod yr honiadau yn erbyn Dr Thomas ar 13 Chwefror, gan gynnig opsiynau iddo fyddai wedi golygu parhau yn rhan o'r corff.

"Beth ddigwyddodd yn y cyfnod byr hwnnw wnaeth newid y sefyllfa ac arwain ar Paul Thomas yn cael ei ddiswyddo?" holodd Mr Davies.

Mynnodd Mr Jones bod Ms Evans wedi ei gwneud hi'n glir yn ei datganiad ar 14 Chwefror fod angen mynd i'r afael â'r gwrthdaro rhwng y cadeirydd ac aelodau eraill y bwrdd.

Ers cael ei ddiswyddo mae Mr Thomas wedi dweud ei fod yn cael ei gosbi am dynnu sylw at drafferthion, ac mae wedi gwadu honiadau Ms Baumgardt nad yw'n ffit i fod mewn swydd gyhoeddus.