Gweithiwr meithrinfa'n gwadu creulondeb at blant

Katie Davies, Shelbie Forgan a Christine Pinchess Image copyright Athena
Image caption Mae Katie Davies, Shelbie Forgan a Christina Pinchess yn gwadu honiadau o greulondeb at blant

Mae dynes oedd yn gweithio mewn meithrinfa ym Mhort Talbot wedi dweud wrth lys y byddai hi wedi rhoi'r gorau i'w swydd cyn caniatáu i blant gael eu cam-drin.

Mae Shelbie Forgan, 22 a dwy o'i chyn-gydweithwyr yn gwadu cyflawni troseddau creulondeb tuag at blant ym meithrinfa Bright Sparks yn Nhai-bach.

Mae Llys y Goron Abertawe eisoes wedi clywed gan fyfyrwraig oedd yn gweithio yno am gyfnod bod plentyn wedi cael ei "daflu" gan aelod o staff.

Ond ar ail ddiwrnod yr amddiffyniad ddydd Mawrth fe wnaeth Ms Forgan wadu'r honiadau o greulondeb yn ei herbyn.

Dywedodd wrth y rheithgor: "Pe byddwn i wedi bod yn dyst i rywbeth fyddai wedi achosi pryder i mi, byddwn wedi ei adrodd i rywun... hyd yn oed pe byddwn yn colli fy swydd."

Mae'r erlyniad yn honni bod plant ifanc wedi cael eu gorfodi i fwyta a'u taflu i'r llawr yn y feithrinfa cyn iddi gau y llynedd.

'Wedi synnu'

Dywedodd diffynnydd arall, cyn-ddirprwy reolwr y safle, Christina Pinchess, 31 oed, ei bod "wedi synnu" pan gafodd yr honiadau eu gwneud yn ei herbyn.

Mae'r rheithgor wedi clywed eisoes ei bod wedi mynychu gorsaf heddlu o'i gwirfodd ei hun ar sawl achlysur ac wedi ateb cwestiynau ditectifs.

Fe wnaeth Ms Pinchess hefyd wadu ei bod wedi gorfodi plentyn i fwyta, gan ddweud: "Os nad oedden nhw eisiau'r bwyd byddai'n cael ei gymryd i ffwrdd."

Image caption Cafodd meithrinfa Bright Sparks ei gau'r llynedd yn dilyn pryderon

Dywedodd y diffynnydd arall yn yr achos, y cyn-berchennog Katie Davies, 32, bod mwy na £100,000 wedi cael ei wario ar y feithrinfa, a dywedodd mai bod yn berchen arni oedd ei "breuddwyd gydol oes".

Ychwanegodd na fyddai hi fyth wedi gadael i unrhyw gamdriniaeth ddigwydd yn ei meithrinfa.

Clywodd y llys hefyd bod Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru wedi bod yn hapus â'r feithrinfa yn dilyn arolygon dirybudd.

Mae'r Ms Forgan, Ms Pinchess a Ms Davies oll yn gwadu creulondeb tuag at berson dan 16 oed.

Mae'r achos yn parhau.