Cofio Sioned

Heledd Cynwal a Sioned James Image copyright Heledd Cynwal
Image caption Heledd Cynwal a Sioned James

Bydd cyfraniad Sioned James i fywyd corawl Cymru yn cael ei gofio mewn rhaglen deyrnged ar S4C ar 7 Ebrill.

Bu farw yn 41 oed fis Gorffennaf y llynedd.

Cofio Sioned James, S4C, Nos Wener, 7 Ebrill, 21:30

Ymhlith y rhai sy'n cyfrannu i'r rhaglen mae'r cyflwynydd Heledd Cynwal. Roedd y ddwy yn ffrindiau gorau ers yn blant. Bu Heledd yn rhannu ei hatgofion am Sioned gyda Cymru Fyw:


Fe gwrddon ni am y tro cynta' yng ngwersyll yr Urdd Glan-llyn pan o'n ni'n 11 oed a fi'n cofio meddwl yn syth ei bod hi'n sbarcen! Roedd hi'n ddrygionus ac fe sylweddolais ei bod hi fy math i o ffrind!

Er ei bod hi'n byw ym Mhont Tweli tu fas i Landysul a finne'n byw tu fas i Landeilo pan o'n ni'n blant, o'n ni'n cwrdd yn aml dros y blynydde. Fe fuon ni'n ffrindie penna' ers hynny, am 30 mlynedd.

Mae lot yn cysylltu Sioned â chanu clasurol, achos mi oedd e'n allweddol yn ei bywyd hi, ond yn ei harddegau oedd hi'n mynd i gigs. Bydde hi'n dod ar y bws o Ysgol Dyffryn Teifi a fi ar y bws o Ysgol Bro Myrddin.

"Tase'r waliau yn gallu siarad!"

Roedd y cyfnod yna'n ffantastig o ran y sîn roc Gymraeg, gyda bysus yn cael eu trefnu o bob man i lefydd fel Roc Ystwyth, gigs yn Llambed, Y Cnapan, ac ym mhob Steddfod Genedlaethol bydden ni'n aros am wythnos yn y maes pebyll.

Fe fuon ni a chriw o ffrindiau'n byw gyda'n gilydd yn Harriet Street yng Nghaerdydd hefyd ar ôl graddio. Wel, tase'r waliau'n gallu siarad… odd 'na ddigon o sbort!

Sioned gyflwynodd fi i'r band Jess pan o'n i tua 14 oed a doedd dim edrych yn ôl i fi wedyn o ran cerddoriaeth Gymraeg. Tyfodd Sioned lan yn y cyfnod yma, gyda'r gigs a chanu pop yn mynd ochr yn ochr â'r canu corawl, roedd hi'n aelod o Gôr Ieuenctid Cymru yn yr un cyfnod ac yn arwain corau pan oedd hi'n yr ysgol.

Image caption Sioned James

Roedd Sioned yn berson doniol iawn, yn ddifyr a llawn egni ac oedden ni'n dwy ar yr un wavelength. Roedd wastad hiwmor. Os bydde galwad ffôn yn dechre'n drist, bydde wastad digon o chwerthin erbyn y diwedd.

O'dd hi'n ddi-flewyn-ar-dafod ac weithie bydde hynny'n ei glanio hi mewn dŵr poeth! Ond ar yr un pryd roedd hi'n berson dwfn, emosiynol a phreifat. Mi oedd 'na ochr eitha' dwys iddi hefyd.

Hyd y diwedd, sai'n credu ei bod hi'n ystyried pa mor dda oedd hi. Roedd hi'n berson allanol hyderus, ond o'dd hi ddim yn llawn ystyried maint ei thalent hi, o'dd hi byth yn meddwl bod pethe cweit yn ddigon da. O'dd pobl eraill yn ei gweld hi'n wahanol i sut yr oedd hi'n gweld ei hunan.

Ro'n ni yn forynion priodas i'n gilydd ac roedd Sioned yn fam bedydd balch i fy mab Gwern.

Roedd hi'n driw iawn ac yn ffrind i'r carn. Roedd hi fel chwaer i fi.

(Cafodd y deyrnged hon ei chyhoeddi gyntaf ar Cymru Fyw ym mis Hydref 2016)