'Digwyddiad llygru mawr' yn Afon Honddu

Afon Honddu Image copyright Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi bod yn ymateb i ddigwyddiad llygru mawr sy'n debyg o gael effaith ar rai afonydd yn ne ddwyrain Cymru.

Daeth i'r amlwg ddydd Mawrth fod lagŵn oedd yn cynnwys 450,000 litr o fiswail wedi methu, gan achosi llif sylweddol i un o isafonydd Afon Honddu.

Mae'r isafon ac Afon Honddu ei hun wedi dioddef, ac mae rhannau o'r afonydd wedi dangos prinder ocsigen.

Dywedodd Chris Rees o CNC ei fod yn ollyngiad "sylweddol", ond eu bod yn hyderus eu bod wedi llwyddo i'w gyfyngu ac y byddai'r afon yn adfer.

Image copyright Cyfoeth Naturiol Cymru

Bu swyddogion CNC ar y safle i asesu'r effaith bellach ar Afon Mynwy ac, o bosib, Afon Gwy.

Dywedodd y corff y gallai aelodau o'r cyhoedd sylwi ar y llygredd fel sylwedd tywyll yn y dŵr.

Mae CNC bellach wedi claddu ffosydd a chreu pyllau dal dros dro, yn ogystal â dargyfeirio'r llif er mwyn osgoi rhywfaint o'r llygredd.

"Mae'n ddamwain ac mae'n anffodus," meddai Mr Rees, gan ychwanegu bod y ffermwr wedi rhoi gwybod i'r awdurdodau yn syth am y digwyddiad.

"Mae'n anodd dweud ar hyn o bryd [beth fydd yr effaith ar fywyd gwyllt]. Y ffocws yn y diwrnodau i ddod yw sicrhau ein bod ni'n monitro'r effeithiau i lawr yr afon a chwblhau asesiad effaith llawn.

"Mae'r dŵr mor frwnt ar hyn o bryd mae'n anodd dweud beth sydd wedi digwydd, ond byddwn ni ar yr afon am ddiwrnodau i ddod."