Plentyn 10 oed awtistig a byddar wedi'i adael ar fws

Reuben a'i rieni Emma Wood a Rob Lewis
Image caption Reuben a'i rieni Emma Wood a Rob Lewis

Mae ymchwiliad wedi ei lansio ar ôl iddi ddod i'r amlwg bod plentyn 10 oed sydd yn fyddar ac yn awtistig wedi ei adael ddwywaith yng nghefn bws mini ysgol, heb i neb sylwi.

Cafodd Reuben Lewis, disgybl yn Ysgol Cedewain yn y Drenewydd, ei gludo nôl i'r orsaf fysus yn Rhaeadr Gwy 45 munud i ffwrdd heb i athrawon a staff sylwi ei fod yn dal yno.

Mae'n debyg iddo wedyn gael ei adael ar ei ben ei hun yn y cerbyd.

Methodd staff Simon Price Cars, y darparwyr cludiant, â sylwi bod y plentyn 10 oed dal yn y cerbyd ar ddau achlysur yn y flwyddyn ddiwethaf.

'Sioc'

Digwyddodd hynny am yr ail waith ar ddydd Llun 3 Ebrill, ac fe sylweddolodd aelod a'i deulu pan nad oedd Reuben mewn gwers nofio yng Nghanolfan Hamdden Maldwyn, Y Drenewydd.

Cafodd yr heddlu wybod, a daethpwyd o hyd i'r bachgen ar y bws yn yr orsaf yn Rhaeadr Gwy.

Dywedodd tad Reuben, Rob Lewis, bod yr ysgol a'r darparwyr cludiant wedi gwneud sawl camgymeriad dros y 12 mis diwethaf.

"Roeddwn i mewn sioc ei fod wedi digwydd eto," meddai.

Image caption Sylweddolodd chwaer Reuben nad oedd wedi mynychu gwers nofio yn y ganolfan hamdden

"Dwi wastad yn fodlon rhoi ail gyfle i rywun, ond nawr dwi'n dymuno na fuaswn i wedi rhoi cyfle cyntaf iddyn nhw. Mae'n anghredadwy.

"Lwc llwyr oedd o fod ni wedi sylwi bod Reuben ar goll ddydd Llun am fod ei chwaer o'n gweithio rhan amser fel goruchwyliwr yn y ganolfan hamdden.

"Roedd hi'n gwybod fod ei brawd i fod yn y wers nofio a phan doedd hi methu ei weld o fe ffoniodd hi ei mam ac fe wnaethon ni roi gwybod i'r ysgol a'r heddlu."

Adolygiad

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Powys, sydd yn gwneud y trefniadau teithio: "Yn amlwg bu methiant difrifol yn y cyfathrebu rhwng y darparwyr cludiant a'r ysgol.

"Mae Uned Cludo Teithwyr y cyngor wedi siarad â'r ysgol a'r cwmni er mwyn sicrhau bod mesurau diogelwch yn cael eu gosod er mwyn atal digwyddiad tebyg eto.

"Er ein bod ni wedi cynnal adolygiad mewnol o'r digwyddiad hwn rydym wedi cynghori'r rhieni i wneud cwyn swyddogol er mwyn i ni allu ymchwilio'r amgylchiadau'n llawn fel mater o frys. Rydym wedi ymddiheuro wrth y rhieni."

Y tro cyntaf i Reuben gael ei adael ar fws ysgol oedd Mai 2016. Wedi hynny fe wnaeth yr ysgol ymddiheuro ac addo defnyddio cofrestr i wirio plant wrth iddyn nhw fynd a dod.

Image caption Nid dyma'r tro cyntaf i Reuben Lewis gael ei adael ar fws

Ond cafwyd digwyddiad tebyg ym mis Rhagfyr 2016, pan gafodd Reuben ei adael yn yr ysgol, cyn y digwyddiad diweddaraf ddydd Llun.

"Pan mae'r ysgol yn dweud eu bod nhw'n mynd i roi trefniadau yn eu lle mae angen iddyn nhw eu dilyn," ychwanegodd Rob Lewis.

"Roedden ni wedi dweud wrthyn nhw os nad oedd Reuben yn dod i'r ysgol y byddai'r teulu'n cysylltu efo'r ysgol i ddweud hynny er mwyn osgoi unrhyw ddryswch cyn 09:00.

"Felly sut oedd hyn yn gallu digwydd eto, ar ôl i ni gael ein sicrhau cymaint o weithiau?"

Mae teulu Reuben nawr yn ceisio sicrhau trefniadau teithio gwahanol er mwyn cludo eu mab i'r ysgol yn ddiogel.

Dywedodd Simon Price, perchennog Simon Price Cars nad oedden nhw'n gallu gwneud sylw tra bod yr ymchwiliad yn parhau.