Cwest Argoed: Rheithgor yn ystyried ei ganlyniadau

Matthew Williams
Image caption Bu farw Matthew Williams ar ôl i'r heddlu ddefnyddio gwn Taser arno

Mae rheithgor yn ystyried ei benderfyniad yn dilyn cwest i farwolaethau dynes gafodd ei lladd, a'r dyn oedd yn gyfrifol, mewn gwesty yn Sir Caerffili.

Cafodd Cerys Yemm, 22, ei lladd gan Matthew Williams, 34, yn y Sirhowy Arms yn Argoed ym mis Tachwedd 2014.

Bu farw Williams hefyd ar ôl i'r heddlu ddefnyddio gwn Taser arno wrth iddyn nhw ei arestio yn dilyn yr ymosodiad.

Dywedodd uwch-grwner Gwent, David Bowen y dylai'r rheithgor ddod i'r canlyniad bod Ms Yemm wedi'i lladd ar ôl dioddef anafiadau difrifol i'w wyneb a'i gwddf, a'i bod wedi'i "lladd yn anghyfreithlon".

Ychwanegodd y dylai'r rheithgor gofnodi "rheithfarn naratif" byr a ffeithiol yn achos marwolaeth Williams.

Image copyright Llun teulu
Image caption Cafodd Cerys Yemm ei lladd gan Matthew Williams yn y Sirhowy Arms yn Argoed

Dywedodd y crwner bod yn rhaid i'r rheithgor ystyried y dystiolaeth gafodd ei grybwyll gan y patholegydd wnaeth gynnal y prawf post mortem ar Williams.

Roedd Dr Stephen Leadbeater wedi dweud wrth y gwrandawiad bod Williams wedi cael "marwolaeth sydyn ac annisgwyl" wedi iddo "ymdrechu yn erbyn cael ei atal, defnydd Taser ar ddyn oedd wedi cymryd amffetaminau a chanabis oedd â hanes o sgitsoffrenia".

Awgrymodd Mr Bowen y dylai'r rheithgor ystyried pa rai o'r achosion hyn y maen nhw'n ystyried yn addas ar gyfer yr achos yma.

Fe wnaeth y crwner hefyd atgoffa'r rheithgor bod llawer o wybodaeth wedi'i gyflwyno am rôl yr awdurdodau yn y digwyddiad, ond nad oedd rhaid iddyn nhw ystyried unrhyw awgrymiadau yn ymwneud â hyn.