Penodi Ysgol Bro Idris: 'Erioed wedi gweld ffasiwn stad'

Ysgol y Gader
Image caption Ysgol y Gader yn Nolgellau fydd un o safleoedd yr ysgol newydd

Mae diffygion difrifol yn y broses o benodi athrawon i ysgol newydd Bro Idris yn ardal Dolgellau yn ôl dau undeb athrawon.

Bydd yr ysgol newydd yn gwasanaethu plant rhwng 3-16 oed, ac yn agor ym mis Medi ar sawl safle yn yr ardal.

Mae pryder bod nifer o staff profiadol wedi methu â chael swyddi yn yr ysgol, a hefyd bod disgyblion wedi cael gwybod pa athrawon oedd ar y rhestr fer cyn yr athrawon eu hunain.

Dywedodd swyddog undeb yr NUT nad oedd "erioed wedi gweld y ffasiwn stad".

Ond mynnodd Cyngor Gwynedd bod y broses yn un deg a phroffesiynol.

'Llanast llwyr'

Bydd yr ysgol £4.3m ar chwe safle gwahanol, un uwchradd a phump cynradd.

Ar dir Ysgol y Gader fydd y safle uwchradd, gyda safleoedd cynradd yn Llanelltyd, Y Friog, Dolgellau, Dinas Mawddwy a Rhydymain.

Yn ôl Neil Foden o'r NUT a Sion Amlyn o'r NASUWT mae athrawon profiadol iawn wedi methu â chael swyddi, a dydyn nhw ddim wedi cael adborth digonol am eu ceisiadau.

Mae llythyr ar y cyd at lywodraethwyr yn gofyn am adolygu'r broses benodi, sydd "mewn perygl o ddirywio i lanast llwyr".

Image caption Dywedodd Neil Foden o'r NUT bod plant wedi bod yn rhan o'r broses benodi

Yn siarad ar raglen Post Cyntaf Radio Cymru, dywedodd Mr Foden nad oedd "erioed wedi gweld y ffasiwn stad" yn ei gyfnod yn swyddog undeb yng Ngwynedd ers 1985.

"Er enghraifft mi wnaethon ni wrthwynebu, ar gychwyn y broses, y defnydd o blant yn y broses penodi.

"Dwi ddim yn meddwl bod nhw wedi bod yn eistedd ar baneli penodi, ond maen nhw wedi bod yn rhan o'r broses beth bynnag.

"Mae hynny wedi arwain at achosion, yn ôl ein haelodau, o blant yn gwybod pwy sydd ar restr fer cyn bod yr athrawon yn gwybod.

"Ac un achos yn arbennig pan mae plant wedi dweud wrth aelod o staff pryd bydd arsylwad gwers cyn i'r aelod o staff wybod ei hun.

"Mae ad-drefnu wedi digwydd mewn dalgylchoedd eraill lle dydi'r problemau yma ddim wedi digwydd o gwbl, ac mae'n dod i lawr i sut mae'r broses penodi yn cael ei reoli."

'Teg a phroffesiynol'

Nid oedd cadeirydd y llywodraethwyr na darpar bennaeth yr ysgol am wneud sylw.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd bod y broses yn un deg a phroffesiynol.

Ychwanegodd y byddai'r llythyr yn cael ei ystyried, ac y byddai ymateb llawn yn cael ei ddarparu maes o law.

Straeon perthnasol