Achos Amina Al-Jeffrey yn dod i ben yn yr Uchel Lys

Amina Al-Jeffrey Image copyright PA
Image caption Mae Amina Al-Jeffrey wedi ailgymodi ei pherthynas gyda'i theulu

Mae achos ble roedd dynes o Abertawe yn honni iddi gael ei charcharu yn Saudi Arabia gan ei thad wedi dod i ben yn yr Uchel Lys.

Roedd Amina Al-Jeffrey yn honni bod ei thad yn ei chadw'n gaeth mewn fflat yn Jeddah oherwydd ei bod wedi "cusanu dyn".

Roedd ei thad, Mohammed Al-Jeffrey yn gwadu'r honiadau gan ddweud ei fod yn "ceisio ei diogelu."

Clywodd y llys ddydd Mercher gan gyfreithwraig Ms Al-Jeffrey, Anne-Marie Hutchinson bod ei chleient eisiau dirwyn yr achos i ben yn dilyn cyfarfod preifat yn Jeddah.

Ailgymodi

Y llynedd gorchmynnodd barnwr yn yr achos, Mr Ustus Holman bod rhaid i'w thad "ganiatáu a chynhorthwyo" Ms Al-Jeffrey i ddychwelyd i Gymru neu Loegr.

Dywedodd Mr Ustus Holman hefyd bod Miss Al-Jeffery yn cael ei "hamddifadu o'i rhyddid", a'i bod yn ddinesydd Prydeinig a oedd yn haeddu cael ei gwarchod.

Cadarnhaodd Ms Hutchinson bod y penderfyniadau a gorchmynion blaenorol y llys wedi bod yn gymorth i'w chleient gael "rhyddid."

Clywodd y llys fod Ms Al-Jeffrey a'i thad wedi dod i gytundeb na fydd cyfyngiadau arni i briodi nes bydd hi'n barod i wneud hynny.

Hefyd daeth cadarnhad na fydd Ms Al-Jeffrey yn cael ei thrin yn wahanol i'w chwiorydd o hyn allan.