Achos meithrinfa: Tair yn ddieuog o greulondeb at blant

Katie Davies, Shelbie Forgan a Christina Pinchess Image copyright Athena
Image caption Roedd Katie Davies, Shelbie Forgan a Christina Pinchess yn wynebu cyhuddiadau o greulondeb at blant

Mae perchennog a gweithiwyr meithrinfa oedd wedi'u cyhuddo o greulondeb at blant wedi eu cael yn ddieuog o'r holl gyhuddiadau yn eu herbyn.

Roedd perchennog meithrinfa Bright Sparks ym Mhort Talbot, Katie Davies, a dwy o'r gweithwyr, Shelbie Forgan a Christina Pinchess, yn gwadu honiadau o greulondeb at blant.

Cafodd ymchwiliad ei gynnal yn dilyn honiadau gan bedwar myfyriwr bod plant yn cael eu cam-drin yn y feithrinfa.

Bu'n rhaid i'r feithrinfa yn Nhaibach gau'r llynedd yn dilyn y pryderon.

'Gorliwio'

Cafwyd Ms Davies, 32, Ms Forgan, 22, a Ms Pinchess, 31, yn ddieuog o fod yn greulon tuag at berson dan 16 oed.

Yn ystod yr achos yn Llys y Goron Abertawe, clywodd y llys bod myfyrwyr wedi "gorliwio" yr hyn a welsant yn y feithrinfa.

Cyhoeddwyd hefyd bod Ms Davies wedi gwneud cwyn yn erbyn dau o'r myfyrwyr i'w tiwtor.

Fe ddiolchodd y Barnwr Geraint Walters i'r rheithgor am eu gwaith yn yr achos.

Ychwanegodd: "Ar ôl clywed y dystiolaeth, gallaf ddweud bod hwn yn amlwg yn achos oedd angen ei ymchwilio - nid oes amheuaeth o hynny."

Dywedodd y Barnwr Walters hefyd nad oes "dim cwestiynau" i'w ofyn am y ffordd y mae'r heddlu wedi cynnal eu hymholiadau.

'Di-fai'

Ar ddiwedd yr achos, fe safodd y tri diffynnydd ar risiau tu allan i'r llys tra darllenodd y cyfreithiwr, Giles Hayes, ddatganiad ar eu rhan.

"Mae'r tair sy'n sefyll nesaf i mi yma yn gymeriadau hollol di-fai, ac mae eu bywydau wedi cael eu troi ben i waered.

"Roedd Bright Sparks yn amgylchedd gwych i blant ac roedd yn fusnes a gafodd ei sefydlu i ofalu am blant.

"Roedd hwn yn achos, yn ein barn ni, oedd yn galw am ymchwiliad llawer mwy trylwyr cyn iddo ddilyn y broses i'r llysoedd troseddol.

"Mae'r tair merch yma yn gobeithio eu bod yn gallu rhoi'r achos hwn y tu ôl iddynt er mwyn symud ymlaen gyda'u gyrfaoedd."