Cyngor yn cytuno i ad-drefnu addysg uwchradd Hwlffordd

Cyngor Penfro
Image caption Penderfynodd cynghorwyr Sir Benfro o blaid y newid ddydd Iau

Mae cynghorwyr Sir Benfro wedi cytuno ar gynllun i ad-drefnu addysg uwchradd cyfrwng Saeseng yn ardal Hwlffordd.

Pleidleisiodd cynghorwyr o blaid uno ysgolion Syr Thomas Picton a Tasker Milward a chreu ysgol newydd i ddisgyblion 11-16 oed o fis Medi 2018.

Roedd y cynghorwyr eisoes wedi cytuno ar gynllun i sefydlu ail ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg y sir yn Hwlffordd.

Mae'r gwaith wedi dechrau ar godi'r adeilad hwnnw a'r nod yw agor yr ysgol 3-16 erbyn Medi 2018, gydag Ysgol Gynradd Gymraeg Glan Cleddau yn y dre' yn cau.

Ond fe fydd plant de'r sir yn parhau i deithio i Ysgol y Preseli yng Nghrymych ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg ôl-16.

Image caption Roedd protestio yn erbyn y cynlluniau gwreiddiol i ddiddymu addysg chweched dosbarth yn Hwlffordd

Mae'r penderfyniad i uno ysgolion Thomas Picton a Tasker Milward yn dod ar ôl i'r cyngor gynnal pum ymgynghoriad cyhoeddus ar y pwnc.

Yn wreiddiol roedd y cyngor am greu ysgol i ddisgyblion rhwng 11-16, gan symud addysg ôl-6 i Goleg Penfro.

Ond cafodd y cynllun ei feirniadu'n hallt gan rieni'r ddwy ysgol.

Mae penderfyniad cynghorwyr ddydd Iau yn golygu y bydd addysg uwchradd yn parhau ar safleoedd Tasker Milward a Syr Thomas Picton cyn sefydlu un safle parhaol.