Merch 6 oed wedi ei chlymu i gadair mewn ysgol arbennig

Ysgol Maes Ebbw Image copyright Geograph
Image caption Roedd Annette Henderson yn gweithio yn Ysgol Maes Ebbw ar adeg y digwyddiad

Mae gwrandawiad wedi clywed bod athrawes gynorthwyol wedi clymu merch chwech oed i gadair mewn ysgol anghenion arbennig yng Nghasnewydd.

Clywodd gwrandawiad Cyngor y Gweithlu Addysg yng Nghaerdydd bod Annette Henderson yn gweithio yn Ysgol Maes Ebbw ar adeg y digwyddiad ym mis Ionawr y llynedd.

Fe wnaeth hi gyfaddef clymu'r plentyn i'r gadair trwy ddefnyddio llewys siaced, ond gwadodd dystiolaeth tyst ei bod wedi defnyddio cwlwm dwbl.

Mae Ms Henderson yn gwadu bod ei hymddygiad gyfystyr ag ymddygiad proffesiynol annerbyniol.

Clywodd y gwrandawiad bod y ferch yn fychan am ei hoed ac nad oedd hi'n gallu cyfathrebu ar lafar, dim ond trwy ddefnyddio lluniau o'r hyn oedd hi eisiau.

Taro plant eraill

Dywedodd y swyddog sy'n cyflwyno'r gwrandawiad, Patrick Llewelyn, bod y ferch wedi taro plant eraill yn y gorffennol.

Ar y diwrnod dan sylw, dywedodd athro cynorthwyol arall, Tom Green, ei fod wedi gweld y ferch yn mynd tuag at ddisgybl arall, a dywedodd ei fod yn "rhagweld ei bod am ymosod" a'i fod felly wedi tynnu ei sylw.

Dywedodd bod Ms Henderson yna wedi arwain y ferch at gadair oedd ag olwynion arni, ac wedi ei chlymu iddo.

Fe wnaeth hi hyn "mewn cwlwm dwbl o dan ei breichiau, fel ei bod hi'n gallu eu defnyddio nhw, ond ni fyddai wedi gallu gadael y gadair", meddai Mr Green.

'Dau funud ar y mwyaf'

Dywedodd bod y gloch wedi canu yn syth wedi hyn, a bod Ms Henderson wedi gadael yr ystafell.

Daeth athrawes gynorthwyol arall, Susan Ainscough, i'r ystafell yn dilyn hyn, a gadael y ferch yn rhydd o'r gadair wedi i Mr Green egluro'r hyn oedd wedi digwydd.

Dywedodd bod y ferch wedi cael ei chlymu am "ddau funud ar y mwyaf" a bod y ferch yn ymddwyn fel arfer yn dilyn hynny, "yn gwenu, yn hapus ac yn chwerthin".

Fe wnaeth Mr Green hefyd gyfaddef nad oedd yn sicr bod Ms Henderson wedi clymu cwlwm dwbl.

Mae'r gwrandawiad yn parhau.