Cael gwared ar gamera cyflymder ffug sy'n 'drysu gyrwyr'

Camera Image copyright Wales News Service
Image caption Mae ei ddylunwyr wedi ysgrifennu arno mai blwch ar gyfer adar yw'r camera ffug

Mae blwch adar melyn sydd wedi'i ddylunio i edrych fel camera cyflymder ar fin cael ei dynnu i lawr gan swyddogion cyngor am ei fod yn drysu gyrwyr.

Mae'r camera cyflymder ffug yn Abertawe wedi bod yn achosi i fodurwyr frecio yn sydyn fel maent yn ei basio, ond mae nodyn o hysbysiad wedi ei ysgrifennu ar ochr y blwch yn dweud: "Blwch adar wyf fi".

Mae'r blwch melyn wedi ei osod ar bolyn ffordd, gyda gwifrau ffug yn dod allan o'r cefn er mwyn rhoi'r argraff ei fod yn gamera iawn.

Fe ymddangosodd y blwch yr wythnos diwethaf ar Stryd Fawr Abertawe, ond mae penaethiaid cyngor y ddinas wedi penderfynu ei dynnu i lawr oherwydd y gallai achosi dryswch.

'Wedi fy nhwyllo'

Dywedodd David Williams, 27 oed o Ben-y-bont, ei fod wedi ei dwyllo gan y blwch wrth iddo yrru i'r gwaith.

"Rydych yn meddwl mai camera ydi o, ac felly'n naturiol rydych yn rhoi eich troed ar y brêc, ond pan fyddwch yn mynd yn nes ato, gallwch weld yn glir ei fod yn gamera ffug," meddai.

"Mae wedi twyllo tipyn o bobl o'r hyn dwi'n ei weld.

"Mae ceir o fy mlaen wedi bod yn arafu fel y maent yn mynd heibio'r blwch, yna maent yn codi cyflymder unwaith y byddant yn sylweddoli beth yw e mewn gwirionedd."

Image copyright Wales News Service
Image caption Mae'r blwch yn wynebu'r traffig ar Stryd Fawr Abertawe

Dywedodd gyrrwr arall, oedd ddim am gael ei enwi: "Mae wedi dal fy llygad wrth i mi yrru i lawr y Stryd Fawr sawl gwaith. Mae'n eithaf clyfar mewn gwirionedd.

"Mae'n debyg y bydd rhai pobl yn cwyno am y peth, ond ar ddiwedd y dydd ni ddylai unrhyw un fod yn goryrru i lawr y stryd, felly does ganddynt ddim i'w boeni amdano."

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Abertawe, er eu bod yn cefnogi gosodiadau celf i "fywiogi'r ddinas", y bydd y blwch yn cael ei gymryd i lawr oherwydd y gallai achosi "dryswch i yrwyr".

Ychwanegodd y llefarydd: "Dim ond lluniau rydyn ni wedi eu gweld hyd yn hyn, ond byddwn yn ei dynnu i lawr maes o law oherwydd does dim caniatâd iddo fod yno."