CPD Prestatyn yn cael trwydded i Uwch Gynghrair Cymru

peldroed

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi cadarnhau y bydd Clwb Pêl-droed Prestatyn yn gymwys i chwarae yn Uwch Gynghrair Cymru'r tymor nesaf.

Mewn cyfarfod ym mhencadlys y Gymdeithas ddydd Iau, penderfynwyd fod y clwb sydd eisoes wedi ennill Cynghrair Huws Gray yn gymwys i gael trwydded ddomestig ac felly'n gallu cael eu dyrchafu.

Mae Clwb Pêl-droed Y Barri, un arall o'r clybiau i gael trwydded, hefyd yn agos at sicrhau dyrchafiad i Uwch Gynghrair Cymru, a hwythau ar frig Adran Gyntaf Cynghrair y De gyda phum gêm i fynd.

Llwyddodd bob clwb sy'n chwarae yn Uwch Gynghrair Cymru i sicrhau trwyddedau domestig, ac mae pob un ohonynt ac eithrio'r Rhyl ac Airbus hefyd wedi cael trwydded UEFA fyddai yn eu caniatáu i chwarae yn Ewrop y tymor nesaf.

Ond mae trwydded UEFA Bangor, a thrwyddedau domestig ac UEFA Aberystwyth a'r Drenewydd, yn amodol ar y clybiau'n penodi rheolwyr sydd â'r cymwysterau cywir.