Mynediad at farchnad ddigidol yr UE yn 'hanfodol' i Gymru

Laptop Image copyright SPL

Mae'n hanfodol bod gan Gymru fynediad i farchnad sengl ddigidol yr Undeb Ewropeaidd, yn ôl cyn bennaeth technoleg i Lywodraeth Cymru.

Dywedodd David Warrender, cyn gyfarwyddwr Digital Wales, ei bod hi'n hanfodol bod cwmnïau'n gallu "masnachu yn yr un ffordd" â gwledydd Ewropeaidd eraill.

Ond mae ffigyrau eraill o fewn y diwydiant technoleg yng Nghymru'n credu bod y farchnad y tu hwnt i Ewrop yn bwysicach.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cael cais am sylw.

Twf digidol

Yng Nghymru mae'r economi ddigidol yn werth £8 biliwn ac yn cyflogi 40,000 o bobl, gydag adroddiad y llynedd yn awgrymu bod ganddi'r economi ddigidol oedd yn tyfu gyflymaf y tu allan i Lundain.

"Fel gweddill trafodaethau Brexit, dwi'n meddwl bod angen i ni sichrau bod modd i ni gael mynediad i'r farchnad sengl ddigidol yna," meddai Mr Warrender, sydd bellach yn brif weithredwr ar gwmni Innovation Point.

"Mae'n eithaf hanfodol, mae'n rhaid i ni fod yn rhan ohono, dwi'n meddwl ei bod hi'n reit bwysig.

"Os nad ydyn ni, bydd rhaid i ni ddechrau allforio i lefydd eraill. [Ond] mewn sawl ffordd, i fusnesau digidol mae bod yn agos ychydig yn llai pwysig nag yw e i rai."

Image copyright PA

Ond fydd Brexit ddim yn effeithio cwmnïau fel IQE, sydd yn gwneud lled-ddargludyddion ac hefyd yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddenu busnesau rhyngwladol.

Dywedodd Rheolwr Arloesi Agored y cwmni, Denise Powell fod llawer o'u cynnyrch yn cael eu gwerthu y tu hwnt i'r UE.

"Dwi'n amau na fydd Brexit yn cael effaith fawr ar y clwstwr, achos mae technolegau lled-ddargludyddion cyfansawdd yn rhai byd eang," meddai.

"Mae ffigyrau cychwynnol yn awgrymu y gallen ni ddechrau adeiladu clwstwr [o gwmnïau] allai ddenu tua 5,000 o swyddi."

Straeon perthnasol