Merch wedi'i tharo gan fws yng Nghaernarfon

Bws

Mae merch ysgol wedi cael ei tharo gan fws yng Nghaernarfon.

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad tu allan i Ysgol Yr Hendre, ychydig wedi 15:45 ddydd Gwener.

Roedd y gwrthdrawiad ar y ffordd rhwng Caernarfon a Chaeathro, ac fe gafodd y ffordd ei chau yn dilyn y digwyddiad.

Fe gafodd y ferch ei chludo i Ysbyty Gwynedd mewn ambiwlans, ble mae hi'n derbyn triniaeth.

Ond dywedodd y gwasanaeth ambiwlans nad yw'n credu bod ei hanafiadau'n rhai fyddai'n peryglu ei bywyd.