BBC Cymru i ddarlledu cyfres newydd o ddadlau gwleidyddol

bae

Mae BBC Cymru wedi cadarnhau eu bwriad i lansio cyfres o raglenni o ddadleuon cenedlaethol yn ddiweddarach eleni.

Disgwylir i'r rhaglen newydd fod yn debyg i fformat y cyfresi poblogaidd Question Time a Pawb a'i Farn, gan ymweld â lleoliadau ar draws Cymru.

Bwriad y BBC yw galluogi'r cyhoedd i holi amrywiaeth o wynebau cyfarwydd am bynciau sy'n poeni pobl Cymru.

Mae disgwyl i'r rhaglen gael ei darlledu unwaith y mis, neu i gyd-fynd â datblygiadau neu ddigwyddiad gwleidyddol o bwys.

Fe fydd y gyfres yn cael ei darlledu yn y Saesneg ar sianel BBC One Wales, ac fe fydd hi hefyd yn cael ei darlledu ar radio ac ar wefan newyddion y BBC.

Buddsoddi

Mae'r newyddion yn dilyn cadarnhad bod y BBC yn buddsoddi £8.5m ychwanegol y flwyddyn i raglenni Cymreig.

Dywedodd Pennaeth Comisiynu Teledu ac iPlayer BBC Cymru, Nick Andrews, fod hwn yn gyfnod "digyffelyb mewn cymaint o ffyrdd, ac mae'n hanfodol ein bod yn cefnogi sgwrs genedlaethol ar adeg o newid cymdeithasol a gwleidyddol dwys.

"Rydym yn disgwyl i'r rhaglen newydd hon fod yn drawiadol - gan adlewyrchu gwir amrywiaeth barn ar draws ein gwlad - ac i greu argraff sylweddol ar deledu, radio, ar-lein ac ar y cyfryngau cymdeithasol."

Mi fydd y rhaglen yn cael ei lansio tuag at ddiwedd y flwyddyn, ac fe fydd cyhoeddiad yn cael ei wneud ynglŷn â phwy fydd yn ei chyflwyno yn ddiweddarach.