Problemau traffig ysbyty yn gwella meddai bwrdd iechyd

UHW

Mae maint y traffig sy'n defnyddio ysbyty mwyaf Cymru ac yn achosi tagfeydd wedi gostwng 7% ar ôl i newidiadau gael eu gwneud i'r ffyrdd.

Fe gyflwynodd penaethiaid Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd y newidiadau fis Awst diwethaf mewn ymgais i helpu ambiwlansys gyrraedd yr uned achosion brys yn gyflymach.

Mae rhwystrau wedi eu gosod, ac nid yw traffig yn cael gyrru heibio i'r uned.

Mae'r tagfeydd hefyd wedi arwain at bobl yn cyrraedd apwyntiadau meddygol yn hwyr.

Dywedodd Geoff Walsh, cyfarwyddwr cyfalaf, ystadau a chyfleusterau Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro: "Mae'r system rheoli trafnidiaeth sydd wedi cael ei weithredu er mwyn caniatáu mynediad clir i gerbydau argyfwng ar y safle, wedi bod yn llwyddiannus.

"Mae hefyd wedi gwella'r mynediad i fysiau, gyda chwmni Bysiau Caerdydd yn adfer dau wasanaeth i'r ysbyty yn dilyn y gwelliannau."

Ychwanegodd: "Rydym yn dal i edrych ar ffyrdd o atal pobl rhag defnyddio'r safle fel ffordd osgoi."