Gwrthdrawiad angheuol Caerdydd: Cyffur yng ngwaed gyrrwr

gwrthdrawiad Image copyright Wales News Service

Mae llys yng Nghaerdydd wedi clywed fod gyrrwr a oroesodd wrthdrawiad ffordd, lle bu farw bachgen pum mlwydd oed, wedi cymryd y cyffur cocên cyn gyrru.

Fe ddioddefodd Joseph Smith nifer o anafiadau pan wrthdarodd y car Ford Focus gyda thraffig oedd yn dod tuag ato ar Rodfa'r Gorllewin ym Medi 2015.

Mae Dean Collins, 23, o Laneirwg, yn gwadu achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod wedi cymryd cocên cyn y ddamwain.

Dywedodd yr arbennigwr gwaed, Sarah Tarrant-Wooding, wrth y rheithgor ddydd Gwener, fod sampl o waed Mr Collins yn dangos presenoldeb o gocên, ond roedd y sampl yn rhy fach i'w fesur yn gywir.

Clywodd y llys nad oedd yn bosibl dweud sut y byddai'r cyffur wedi effeithio ar weithredoedd Mr Collins, ond dywedodd Ms Tarrant-Wooding, ei bod yn debygol ei fod wedi cymryd y cyffur y noson cyn y gwrthdrawiad.

Dywedodd fod defnyddwyr y cyffur yn gallu profi cyfnodau o "syrthni a difaterwch" wrth i'w effaith wisgo i ffwrdd.

Image copyright Wales News Service
Image caption Bu farw Joseph Smith yn y gwrthdrawiad

Dioddefodd Joseph, oedd yn gwisgo gwregys diogelwch ond nid yn defnyddio sedd arbennig i blant, nifer o anafiadau i wahanol rannau o'i gorff.

Fe glywodd y rheithgor fod Mr Collins wedi croesi tair lôn yn ystod y gwrthdrawiad. Fe gafodd pedwar o bobl eraill eu hanafu yn y digwyddiad.

Pan gafodd ei holi gan yr heddlu, dywedodd Mr Collins na wnaeth unrhyw beth i achosi'r ddamwain a'i fod yn teimlo fod Joseph yn "dal am ei oedran" felly nid oedd angen sedd arbennig arno.

Mae Mr Collins hefyd yn gwadu pedwar cyhuddiad o achosi anaf difrifol drwy yrru'n beryglus.

Mae'r achos yn parhau.