Lluniau: Cymru mewn blodau 2017

Mae 'na wledd o liwiau i'w gweld ym Mharc Biwt, Caerdydd ar benwythnos 7-9 Ebrill, 2017.

Unwaith eto eleni mae'r Gymdeithas Arddwriaeth Frenhinol (RHS) yn cynnal ei sioe flynyddol yn y brifddinas.

Mae yna atyniadau di-ri yn ogystal ac arddangosfeydd lliwgar o flodau

Dyma i chi flas o'r arddangosfa mewn lluniau:


'Betsy y wenynen' sydd wrth fynedfa y sioe. Cafodd y sioe ei chynnal yng Nghymru gyntaf yn yr 1920au, ond doedd hi ddim yn llwyddiant hir-dymor. Cafodd y sioe ei chynnal am gyfnod yng Nglyn Ebwy yn y 90au, ond mae hi wedi cael cartref ym Mharc Biwt ers 2005.


Carol a Kay Perry o Ystrad Mynach yn cymryd golwg agos ar y lili lliwgar.


Cafodd tystysgrif ei chyflwyno i Lynne Roberts ar ôl i genhinen bedr y Bloomfield Beauty, gael ei henwi fel teyrnged iddi. Roedd 170 o wahanol genin pedr yn cael eu harddangos gan gwmni o Gernyw, ond mae dros 2,400 o fathau gwahanol yn y casgliad llawn yn Falmouth.


Eleni mae'r maes y sioe yn 36,720m² - sydd ychydig yn fwy na 5 cae pêl-droed. Mae 1,626m o lwybrau, gyda dros 100 o stondinau a 439 berfa flodau.


Sian o Gaerdydd gyda'i mab, Lloyd, yn chwarae gyda'r cytiau ŵyau.


Lynne a Martin o Portishead yn profi arogl y Sabrosa (cenin pedr bychain).


Offer, dodrefn gardd, shediau ac addurniadau, mae'r cyfan yn rhan o'r sioe.


Jessica a Jasmine o Ysgol Llanishien Fach yn cael golwg ar ferfa flodau.


Harrison, 2 oed o Gaerdydd, yn trio gwneud synnwyr o'r hyn sydd o'i flaen.


Mae cyfoeth o liwiau i'w gweld yn y ddwy babell enfawr sy'n cynnwys rhosod, tiwlips a liliau.


Olwyn fawr yn troi yn yr awyr las gyda'r hen a'r ifanc yn mwynhau


Chris Sanders (ar y dde), sydd yn feirniad blodau, yn edrych ar gasgliad tiwlips medal aur Chris Smith o sir Gaerhirfryn.


Mae gemwaith, tegannau a gwahanol grefftau yn cael eu harddangos yn y sioe.