Gwasanaeth awyr Caerdydd-Môn: Gostyngiad mewn defnydd

Citywing
Image caption Bu Citywing yn gyfrifol am y gwasanaeth am gyfnod

Mae gostyngiad wedi bod yn nifer y bobl sydd yn defnyddio'r gwasanaeth awyr rhwng Caerdydd ac Ynys Môn.

Fe ddefnyddiodd 9,862 o deithwyr y gwasanaeth yn 2016-17, sef gostyngiad o 128 yn dilyn cynnydd bychan yn nifer y teithwyr mewn blynyddoedd blaenorol.

Dim ond hanner y seddi gafodd eu llenwi yn ystod y flwyddyn, yn ôl ffigyrau Llywodraeth Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru.

Cafodd y gwasanaeth ei lansio yn 2007 ac mae wedi derbyn tua £1.2m o arian cyhoeddus yn flynyddol ers hynny.

Y llynedd, fe alwodd Llywodraeth Cymru am adolygiad o'r gwasanaeth, ac yn 2014 fe ddywedodd adroddiad fod y gwasanaeth yn tangyflawni.

Mae BBC Cymru wedi gofyn i'r llywodraeth am ymateb.

10,000 y flwyddyn

Yn ystod y ddwy flynedd gyntaf, defnyddiodd dros 14,000 o bobl y gwasanaeth ond mae'n niferoedd wedi gostwng i o dan 10,000 y flwyddyn ers hynny.

Mae'r gwasanaeth wedi dioddef problemau gyda'r cwmnïau sydd wedi bod yn ei redeg.

Ym mis Mawrth, fe gafodd cwmni Eastern Airways ei benodi i'w redeg, wedi i'r cwmni blaenorol, Citywing fynd i'r wal am i'r cwmni o'r Weriniaeth Czech oedd yn gyfrifol amdano, Van Air, golli'r hawl i wneud hynny gan yr Awdurdod Hedfan Sifil.

Yn 2015 fe ddaeth yr Awdurdod Hedfan Sifil a thrwydded cwmni Links Air i ben am resymau diogelwch, cyn i'r cwmni hwnnw hefyd fethu.

Mae'r gwrthbleidiau wedi galw am gael gwared ar y gwasanaeth, sydd yn rhedeg ddwywaith y dydd yn ystod yr wythnos, tra bod eraill wedi dadlau fod angen gwell cysylltiadau trafnidaeth a marchnata arno.

Nifer y teithwyr blynyddol (Mai - Ebrill)

  • 2007-08: 14,133
  • 2008-09: 14,718
  • 2009-10: 9,491
  • 2010-11: 8,719
  • 2011-12: 9,606
  • 2012-13: 8,421
  • 2013-14: 8,679
  • 2014-15: 9,737
  • 2015-16: 9,990
  • 2016-17: 9,862

Cyfanswm nifer y seddi ar gael yn flynyddol: 18,720