Dynes wedi ei lladd ar yr M4 wrth geisio dal ci

Damwain M4

Fe gafodd dynes 66 oed ei lladd ar draffordd yr M4 nos Wener wrth iddi geisio dal ci oedd wedi mynd yn rhydd ar y ffordd.

Dywedodd heddlu'r de eu bod wedi eu galw i'r digwyddiad am 18:15.

Mae'n debyg fod y wraig yn gyrru car Volkswagen Golf ar y draffordd, pan ddihangodd ei chi i'r ffordd.

Fe geisiodd redeg ar ei ôl, ond cafodd ei tharo gan fan Ford Transit.

Bu farw yn y fan a'r lle.

Image copyright Google
Image caption Digwyddodd y gwrthdrawiad yn agos i gyffordd 30, Porth Caerdydd

Cafodd y ci ei ladd yn y digwyddiad hefyd.

Bu lôn orllewinol yr M4 ynghau am bump awr rhwng cyffyrdd 29 a 32 yn dilyn y gwrthdrawiad.

Mae teulu'r wraig yn cael cefnogaeth gan swyddog cyswllt teulu'r heddlu.

Mae'r heddlu'n gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â nhw, drwy ffonio Uned Plismona'r Ffyrdd yng Nghwaelod y Garth ar 101 a dyfynu'r cyfeirnod 1700131315.