Wyth wedi eu hanafu mewn gwrthdrawiad pedwar cerbyd

Ambiwlans awyr

Mae wyth o bobl wedi eu hanafu, nifer yn ddifrifol, mewn gwrthdrawiad rhwng pedwar cerbyd yn Nhorfaen.

Cafodd dau ambiwlans awyr eu gyrru i'r digwyddiad ar yr A4043 ger Pont-y-pŵl am tua 19:00.

Roedd adroddiadau bod nifer o bobl yn sownd mewn cerbydau.

Dywedodd y Gwasanaeth Ambiwlans bod dau berson wedi eu hedfan i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd.

Mae criwiau tan a pharafeddygon yn gweithio i ddelio gyda gweddill y rhai sydd wedi eu hanafu.