Pryder am gyllid i addoldai Cymru
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Pryder am gyllid i addoldai yn y dyfodol

7 Ebrill 2017 Diweddarwyd 21:46 BST

Busnes costus yw cynnal a chadw capeli ac eglwysi, er bod arian gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri wedi ysgafnhau cryn dipyn ar y baich.

Ond gyda grantiau Mannau Addoli Cymru yn dod i ben, mae 'na bryder y bydd hi'n anoddach cael gafael ar gyllid yn y dyfodol.

Adroddiad Mari Grug.