Neil Kinnock yn 'difaru' rali wleidyddol etholiad 1992

Neil Kinnock
Image caption Yr Arglwydd Kinnock oedd arweinydd y Blaid Lafur ym 1992

Mae cyn arweinydd y Blaid Lafur, yr Arglwydd Kinnock wedi dweud ei fod yn difaru'r argraff fuddugoliaethus a roddwyd mewn rali cyn yr etholiad cyffredinol a gollodd ei blaid ym 1992.

Cafodd y gynhadledd ei chynnal yn Sheffield wythnos cyn yr etholiad union 25 mlynedd yn ôl, ar 9 Ebrill.

Yn y rali honno, fe glywyd Mr Kinnock yn gweiddi "we're alright" neu "well alright".

Er bod arolygon barn ar y pryd yn awgrymu fod y Blaid Lafur ar y blaen fymryn, y Ceidwadwyr, dan arweinyddiaeth John Major, enillodd yr etholiad.

"Petawn i'n cael yr amser eto, fe fyddwn i wedi cymryd agwedd wahanol," dywedodd Mr Kinnock.

Sylw wedi'r etholiad

Mewn cyfweliad ar raglen BBC Wales, Sunday Supplement i nodi 25 mlynedd ers yr etholiad, dywedodd yr Arglwydd Kinnock fod y rali o 11,000 o bobl wedi cael llawer mwy o sylw yn dilyn yr etholiad nag yn y diwrnodau'n arwain at y bleidlais.

Dywedodd fod pleidleiswyr yn cofio'r rali "oherwydd y sylwebaeth helaeth wedi'r etholiad".

"Fe gafodd y straeon cyntaf eu hysgrifennu yn dilyn yr etholiad, ac fe roddwyd gormod o bwyslais arno [y rali].

"Petawn i'n cael yr amser eto, fe fyddwn i wedi cymryd agwedd wahanol.

"Ond ar y noson, fe lwyddon ni i gael sylw i'r rali ar dair munud ola'r newyddion am naw o'r gloch, gan John Cole (cyn olygydd gwleidyddol gyda'r BBC), ac fe ddywedodd John: 'Dyma'r digwyddiad gwleidyddol mwyaf cynhyrfus dwi wedi bod yn bresennol ynddo ers enwebiad John F Kennedy ar ddechrau'r 1960au'."

Image caption Dywedodd Neil Kinnock ei fod yn ceisio cael pawb i "dawelu""

Dywedodd yr Arglwydd Kinnock, Aelod Seneddol Islwyn ar y pryd, fod y frawddeg a waeddodd e i'r dorf wedi ei chofio'n anghywir.

"Er mwyn tawelu pawb, er mwyn inni allu bwrw 'mlaen â'r rali a'r newyddion teledu, fe weiddais i ar y dorf, mewn arddull canwr roc a rôl mae'n debyg. 'Well alright'," meddai.

"Fe weiddon nhw yn ôl, felly fe ddwedais i e eto ac fe atebon nhw eto, felly fe ddwedais i 'dewch 'mlaen, rhaid i ni fwrw mlaen â pheth siarad fan hyn, ac fe dawelodd popeth'. "

Dywedodd hefyd ei fod yn difaru fod trefniadau'r digwyddiad wedi eu newid ar y funud olaf, pan fu'n rhaid i gabinet yr wrthblaid orymdeithio drwy'r dorf o 11,000 o bobl.

"Roedd yna ryw wres gwleidyddol yn treiddio o 'na, oedd, mae'n debyg, yn edrych yn fuddugoliaethus, ac fe felltithiais i'r person - roeddwn i'n gwybod pwy oedd e - ac fe es i ag e i un ochr a rhoi pryd o dafod iddo am newid y trefniadau hynny," meddai Mr Kinnock.

"Felly yn hytrach na phortreadu ein parodrwydd diymhongar, fel roeddwn i eisiau ei wneud, ac fel yr oedden ni wedi ei wneud yn ystod y rhan fwyaf o'r ymgyrch, fe gawson ni'r mynediad yma i'r arena - fe gawson ni bopeth ond perfformiad gan Gôr Meibion Tredegar."

Mae modd clywed y cyfweliad ar Sunday Supplement ariPlayer y BBC.