AC yn 'ansicr' am statws y grŵp Ceidwadol yn y Cynulliad

Ffrae Ceidwadwyr
Image caption Mae'r Aelod Cynulliad Nick Ramsey'n dweud fod digwyddiadau'r wythnos ddiwethaf wedi achosi dryswch

Mae Aelod Cynulliad Ceidwadol Mynwy, Nick Ramsay, wedi dweud wrth BBC Cymru nad yw'n gwybod bellach a yw'n aelod o grŵp Ceidwadol yn y Cynulliad yn dilyn digwyddiadau'r wythnos ddiwethaf.

Ddydd Iau, cyhoeddodd un o aelodau UKIP yn y Cynulliad, Mark Reckless, ei fod yn gadael y blaid, ac yn ymuno â grŵp y Ceidwadwyr.

Ond ddiwrnod yn ddiweddarach, dywedodd ffynhonnell o Geidwadwyr y DU fod ACau'r blaid wedi "peryglu" eu safleoedd wrth ganiatáu i Mark Reckless ymuno â nhw.

Fe adawodd Mr Reckless y Blaid Geidwadol er mwyn ymuno ag UKIP yn 2014, gan fynd ymlaen i gadw gafael ar ei etholaeth, Rochester a Strood mewn isetholiad ym mis Tachwedd y flwyddyn honno, cyn colli'r sedd yn etholiad cyffredinol Mai 2015.

Image caption Croesawodd Andrew RT Davies Mark Reckless i'r grŵp Ceidwadol ddydd Iau

Ar raglen Sunday Supplement ar BBC Radio Wales fore Sul, dywedodd Mr Ramsay fod y sefyllfa'n ddryslyd: "Ydw i'n aelod o'r Grŵp Ceidwadol Cymreig neu a ydw i'n aelod o ryw fath o grŵp annibynnol hybrid?"

"Mae wedi codi'r un faint o gwestiynau ac y mae wedi ei ateb, ac yn fy marn i, dwi'n credu bod angen eglurder ar hyn achos bydd yna ddryswch fel arall.

"Mae gyda ni nawr aelod yn y grŵp Ceidwadol sydd ddim yn aelod o'r blaid - mae honno'n sefyllfa ryfedd."

Dywedodd hefyd na fyddai gweinidog o Swyddfa Cymru'n fodlon cwrdd â'r grŵp Ceidwadol tra bod Mr Reckless yn aelod.

Mynnodd arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies nad oedd y cyfansoddiad wedi ei atal er mwyn croesawu Mr Reckless i'r grŵp, a bod y grŵp wedi cytuno'n "unfrydol" i'w groesawu.