Lluniau: Côr Cymru 2017

Mae'r llwyfan yn barod...
Image caption Mae'r llwyfan yn barod...

Llongyfarchiadau i Gôr Merched Sir Gâr ar ennill Côr Cymru 2017. Roedd o'n ddiwrnod cofiadwy i'r corau i gyd gyrhaeddodd y rownd derfynol yng Nghanolfan Gelfyddydau Aberstwyth ar 9 Ebrill. Dyma rai o uchafbwyntiau'r diwrnod brwd o gystadlu trwy lens Iestyn Hughes, ffotograffydd Cymru Fyw:


Image caption Mae 'na lot o waith paratoi ar gyfer y gystadleuaeth
Image caption Rhai o'r cefnogwyr yn wên o glust i glust
Image caption Oedd hyn yn syniad da? Yr arweinydd Christopher Tin yn ceisio cael trefn ar y côr cyfansawdd
Image caption "Gobeithio y cawn ni wledd o ganu"
Image caption Barod am noson dda o gystadlu
Image caption Côr Ieuenctid Môn yn dathlu
Image caption Gwaith sychedig yw'r canu 'ma i Gôr Machynlleth
Image caption ...ond coffi sy'n cadw bechgyn Côrdydd i fynd!
Image caption "Beth mae'r beirniaid 'ma yn ddweud amdanom ni?"
Image caption Mae cenedlaethau o fyfyrwyr Aber wedi cael tynnu eu lluniau ar y grisiau yma ond tro cantorion Môn yw hi heddiw
Image caption Heledd Cynwal, cyflwynydd Côr Cymru gyda'r sylwebydd craff Caryl Parry Jones
Image caption Mae'r cyntedd wedi ei droi yn stiwdio deledu dros dro
Image caption "Ry'n ni wedi ennill!" Côr Merched Sir Gâr ar ben eu digon
Image caption Christopher Tin yn cael llun gyda'r côr buddugol
Image caption Islwyn Evans, arweinydd balch Côr Merched Sir Gâr