Cerydd am glymu merch i gadair mewn ysgol arbennig

Ysgol Maes Ebbw Image copyright Geograph
Image caption Roedd Annette Henderson yn gweithio yn Ysgol Maes Ebbw ar adeg y digwyddiad

Bydd athrawes gynorthwyol wnaeth glymu merch chwech oed i gadair mewn ysgol anghenion arbennig yng Nghasnewydd yn cael dychwelyd i'r dosbarth.

Roedd Annette Henderson yn gweithio yn Ysgol Maes Ebbw ar adeg y digwyddiad ym mis Ionawr y llynedd.

Daeth gwrandawiad Cyngor y Gweithlu Addysg yng Nghaerdydd i'r casgliad bod honiadau o ymddygiad proffesiynol annerbyniol yn ei herbyn wedi'u profi.

Fe wnaeth Ms Henderson dderbyn cerydd, ond ni chafodd ei chymryd oddi ar y gofrestr dysgu.

Clywodd y panel disgyblu bod y ferch wedi cael ei chlymu i gadair gyda llewys siaced gan yr athrawes gynorthwyol.

Yna, fe wnaeth Ms Henderson, o Gwmbrân, adael yr ystafell a gadael i aelod arall o staff i'w rhyddhau o'r gadair.

'Safbwynt diogelwch'

Roedd Ms Henderson, oedd wedi bod yn gweithio yn yr ysgol am 16 mlynedd, wedi cyfaddef clymu'r disgybl i'r gadair ond roedd hi'n gwadu bod ei hymddygiad gyfystyr ag ymddygiad proffesiynol annerbyniol.

Dywedodd wrth y gwrandawiad na fyddai hi "fyth yn gwneud unrhyw beth i niweidio unrhyw blentyn".

"Rwy'n gwybod ei fod yn edrych yn ddrwg ond ni chafodd ei wneud mewn ffordd faleisus," meddai.

"Ni chafodd ei wneud fel rhwystr, ond yn hytrach o safbwynt diogelwch."

Daeth y gwrandawiad i'r casgliad bod Ms Henderson wedi torri rheolau'r ysgol ar ddiogelu plant a rhwystro disgyblion.