Carcharu dyn am bum mlynedd am losgi ei eiddo'n ulw

Llosgi Image copyright Wales News Service

Mae dyn wedi ei garcharu am bum mlynedd wedi iddo losgi ei gyn-gartref yn ulw ar ôl i gymdeithas adeiladu ei adfeddiannu.

Rhoddodd Charles Chesnut yr eiddo ger Hendy-gwyn ar Daf yn Sir Gaerfyrddin ar dân yn dilyn anghydfod dros gyfnod o bedair blynedd gyda chymdeithas adeiladu Yorkshire.

Wedi'r gymdeithas adeiladu adfeddiannu ffermdy Pantyrhodyn, arhosodd Chesnut ynddo yn anghyfreithlon, gan roi'r adeilad ar dân ar y diwrnod yr oedd fod i fynd i'r llys i drafod yr achos.

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod y gwasanaeth tân wedi cyrraedd yr eiddo gan weld Mr Chesnut yn cael barbiciw ac yn chwarae gitâr.

Cyn y tân, roedd yr eiddo yn werth £250,000. Wedi iddo losgi'n ulw, roedd werth £80,000.

'Cragen o fwg'

Cyn y gwrandawiad ddydd Llun, roedd y diffinydd wedi dweud wrth y barnwr am roi'r ddedfryd hiraf bosib iddo.

Ond yn ystod y gwrandawiad dedfrydu newidiodd ei feddwl gan ofyn i'r barnwr i "agor y drws a fy ngadael i fynd".

Image copyright Wales News Service

Cafodd ei ddedfrydu gan y Barnwr Geraint Walters i bum mlynedd o garchar.

Dywedodd y barnwr: "Cafodd y ffermdy ei losgi'n ulw. Roedd yn gragen o fwg. Cawsoch eich darganfod tu allan yn paratoi barbiciw wrth chwarae gitâr.

"Fe ddechreuoch chi fethu taliadau eich morgais ac fe gafodd yr eiddo ei adfeddiannu. Fe ddechreuoch chi ymgyrch yn erbyn y Yorkshire Building Society am nifer o flynyddoedd gan ddangos penderfyniad i beidio â chael eich curo ganddyn nhw.

"Ond mewn gwirionedd, eu heiddo nhw oedd hwn ac nid eich un chi."

Image copyright PA
Image caption Cafodd Charles Chesnut ei ddedfrydu yn Llys y Goron Abertawe