60 o swyddi cwmni ffonau symudol i Ferthyr Tudful

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae'r ganolfan ym Merthyr eisoes yn cyflogi dros 800

Mae cwmni ffonau symudol EE wedi cyhoeddi y byddan nhw'n recriwtio 60 o staff newydd i ganolfan alwadau ym Merthyr Tudful.

Daw hynny â'r cyfanswm o swyddi newydd gan y cwmni yng Nghymru i fwy na 400 yn 2017.

Mae'n rhan o ymgyrch i recriwtio 800 o bobl i weithio mewn canolfannau galwadau ar draws Prydain.

Mae dros 800 o bobl eisoes yn gweithio yn y ganolfan ym Merthyr Tudful.

Rhwydwaith 3G

Yn ogystal â'r swyddi newydd mae'r cwmni hefyd yn buddsoddi yn rhwydwaith 4G Cymru, gan gynyddu derbyniad y signal o 40% o'r wlad ar ddechrau'r flwyddyn, i 90% erbyn diwedd 2017.

Dywedodd Ysgrifennydd Economi ac Isadeiledd Llywodraeth Cymru, Ken Skates: "Mae hwn yn newyddion gwych i'r economi leol yn enwedig o ystyried ymrwymiad EE i hyfforddi a datblygu eu staff, a'u cefnogaeth wrth fynd ymlaen ac adeiladu gyrfa hir dymor."

Yn ôl prif weithredwr EE, Marc Allera: "Mae cadw cysylltiad yn parhau i chwarae rhan gynyddol ym mywydau pobl, ac ry'n ni'n gweithio'n galed i fuddsoddi yn ein staff a'n rhwydwaith a sicrhau ein bod yn creu'r profiad gorau posib i gwsmeriaid newydd a'r rhai presennol.

"Ry'n ni hefyd yn falch i gefnogi marchnad swyddi'r DU, ac i ddarparu platfform i'n staff a phrentisiaid newydd fagu sgiliau ac adeiladu gyrfa hir a llewyrchus gyda ni."