Pryder gwleidyddion am swyddi staff Dŵr Dyffryn Dyfrdwy

Dŵr Dyffryn Dyfrdwy

Fe allai mwy na dwsin o weithwyr cwmni Dŵr Dyffryn Dyfrdwy golli eu swyddi wedi i'r cwmni gael ei brynu gan gwmni Dŵr Severn Trent.

Dywedodd y perchnogion newydd eu bod wedi adolygu'r busnes, a bod "peth dyblygu gwaith" sy'n golygu nad ydyn nhw wedi canfod swyddi amgen i 14 o bobl.

Mewn datganiad dywedodd cwmni Severn Trent: "Rydym yn deall fod hwn yn gyfnod o ansicrwydd i bawb felly rydym wedi gweithio'n gyflym i adolygu'r busnes a gadael i bobl wybod am ein cynlluniau at y dyfodol.

"Ni fydd effaith ar y mwyafrif o weithwyr, ond mae'n anochel bod peth dyblygu gwaith pan ydych chi'n dod â dau fusnes at ei gilydd.

"Mae 14 o bobl nad ydym wedi canfod swyddi amgen iddyn nhw hyd yma. Byddwn yn cynnig llawer o gefnogaeth i'r bobl yma os na fydd swydd iddyn nhw ar ddiwedd y broses..."

Gwleidyddion pryderus

Mae'r aelodau cynulliad Mark Isherwood (Ceidwadwr) a Llŷr Gruffudd (Plaid Cymru) wedi codi pryderon am y 166 oedd yn gweithio i gwmni Dŵr Dyffryn Dyfrdwy.

Bu Mr Isherwood mewn cyfarfod o Gyngor Cwsmeriaid Dŵr yng Nghymru yn ddiweddar, a dywedodd:

"Fe ddywedon nhw eu bod am roi o leia' tri dewis i'r tîm yn Dŵr Dyffryn Dyfrdwy, ac mai dim ond 14 o'r 166 oedd wedi cael y dewis o ddiswyddo gwirfoddol.

"Wrth ateb cwestiwn gen i, fe ddywedon nhw fod gan y staff yma fis i ymateb gyda'u penderfyniad.

"Fe ddywedon nhw hefyd eu bod yn parhau wedi ymrwymo i safleoedd Dyffryn Dyfrdwy yn Wrecsam a Chaer."

Mae Llŷr Gruffudd wedi ysgrifennu at Severn Trent i ofyn a oes staff Severn Trent wedi colli'u swyddi oherwydd dyblygu gwaith, a faint o staff y ganolfan alwadau yn Rhostyllen sy'n wynebu diswyddo.

Fe gododd y mater yn y Senedd yr wythnos ddiwethaf, ac ychwanegodd:

"Roedd prynu'r cwmni yn amlwg yn golygu colli swyddi gyda Dŵr Dyffryn Dyfrdwy, a dyna pam yr oeddwn yn erbyn y ddêl. Mae'r broses wedi cychwyn, a 'mlaenoriaeth i nawr yw sicrhau nad yw gweithwyr Wrecsam dan anfantais wrth gystadlu am swyddi o fewn y cwmni.

"Mae'n amlwg bod y cwmni yn rhagweld mwy o ddiswyddiadau gan eu bod wedi caniatáu blwyddyn i integreiddio staff y ganolfan alwadau.

"Rwy'n pwyso nawr i gadw staff y ganolfan alwadau a swyddi eraill yma yng Nghymru yn hytrach na gweld popeth yn cael ei drosglwyddo i bencadlys Severn Trent yn Coventry."

Straeon perthnasol