Cynllun i adfywio llong bleser rhwng Lerpwl a Llandudno

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Llong yr Endeavour wedi bod yn rhydu yn nociau Lerpwl ers 1994

Mae posib y bydd llong bleser rhwng Lerpwl ac un o brif atyniadau glan mor y gogledd yn dychwelyd, a hynny 30 mlynedd ers i dripiau ddod i ben.

Roedd tripiau undydd rhwng Lerpwl a Llandudno yn arfer bod yn ddigwyddiad poblogaidd, ac mae grŵp o bobl wedi dod at ei gilydd i geisio adfywio'r teithiau.

Mae prosiect 'Endeavour' bellach ar y gweill gan berchnogion llong sydd wedi bod yn rhydu yn nociau Lerpwl ers 1994.

Yn ôl y perchnogion, byddai posib ei hadfywio a'i chael yn barod ar gyfer tripiau cyson erbyn 2021.

'Llong dda'

"Tasen ni'n edrych i adeiladu llong o'r maint yma o'r newydd mi fasa'n costio tua £25-30m," meddai pennaeth ymgyrch Endeavour, Steve Payne.

Ychwanegodd: "Mae gennym ni sylfaen ar gyfer llong dda iawn yma."

Cafodd Endeavour ei hadeiladu yn Hamburg, yr Almaen yn 1958, cyn cael ei symud i Lerpwl ble roedd cynlluniau i'w thrawsnewid yn far.

Bellach mae'r grŵp yn gobeithio ei hadnewyddu er mwyn cychwyn teithiau i 450 o bobl rhwng Lerpwl a Llandudno.

Mae disgwyl i'r gwaith adnewyddu gostio £3m, ac yn ôl aelodau'r grŵp mae'r arian yn dod "oddi wrth fuddsoddwyr preifat".

"Does dim modd dod o hyd i longau fel hyn bellach," meddai Mr Payne.

"Wrth edrych at y dyfodol 'dan ni'n gobeithio y bydd plant yn cael y cyfle i brofi hyn mewn 25 mlynedd, yn yr un ffordd a wnaeth eu cyndeidiau."