Tîm Rygbi Gogledd Cymru i greu hanes yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae Phil John ac Andrew Williams yn edrych ymlaen i'r gêm ddydd Sul

Mae disgwyl i filoedd o gefnogwyr deithio i Stadiwm y Principality yng Nghaerdydd ddydd Sul i wylio rhanbarth Rygbi Gogledd Cymru yn creu hanes.

Am y tro cyntaf ers ei sefydlu yn 2008 mae Rygbi Gogledd Cymru 1404 (RGC) wedi sicrhau ei lle yn rownd derfynol Cwpan Cenedlaethol Cymru yn erbyn Pontypridd.

Mae RGC, sydd yn chwarae ei gemau cartref yn stadiwm Eirias ym Mae Colwyn, eisoes wedi llwyddo i synnu nifer o bobl eleni yn dilyn canlyniadau campus yn yr Uwch Gynghrair yng Nghymru.

"Mae'r bois wedi chwarae'n dda yn y gynghrair tymor hwn a wedi maeddu rhai o dimau gorau'r gynghrair," meddai chwaraewr-hyfforddwr RGC a chyn prop y Sgarlets, Phil John.

"Mae 'na lot o dalent yma ac mae dydd Sul yn gyfle iddyn nhw fynd i ddangos y talent yna", ychwanegodd.

'Sialens'

Mae gwrthwynebwyr RGC ddydd Sul yn hen gyfarwydd gyda chwarae yn rownd derfynol y gystadleuaeth. Maen nhw wedi ymddangos yn naw rownd derfynol yn yr 14 mlynedd diwethaf.

Mae RGC yn ymwybodol o'r sialens sydd yn ei wynebu yn ôl Mr John: "Mi fydd yn sialens, mae Ponty wedi bod yn y gwpan 13 o weithiau yn barod a dyma fydd eu 14 tro".

Capten Pontypridd ar gyfer y gêm fydd Chris Dicomidis. Mae'r clo'n ymwybodol o'r bygythiad sydd yn ei wynebu o gyfeiriad RGC.

"Mae RGC yn dîm arbennig.

"Fe wnaethon ein curro'n gyfforddus ym mharc Eirias yn gynharach yn y tymor, ac fe ddangoson nhw eu hagwedd benderfynnol fel carfan i ymladd yn ôl i ennill y rownd gyn derfynnol yn erbyn Merthyr", meddai.

ffynhonnell y llun, Clwb Rygbi Pontypridd
disgrifiad o’r llunChris Dicomidis fydd yn arwain Pontypridd yn y rownd derfynnol ddydd Sul

Dywedodd blaen asgellwr RGC ac is-gapten y tîm, Andrew Williams: "Efo'r talent sydd gennym ni yn y garfan, unwaith gawni'r bêl o'r gic i ddechrau'r gêm, mi fyddwn ni reit hyderus gallwn sgorio.

"Mae'r meddylfryd ymosodol gennym ni a'r gallu i gadw gafael ar y bêl yn wych."

Mae RGC eisoes yn brwydro i gyrraedd y gemau ail gyfle yn y gynghrair wrth i'r tymor ddirwyn i ben, ac yn ôl Williams mae 'na gynnydd sylweddol wedi bod yn nifer y cefnogwyr yn dilyn llwyddiant diweddar y tîm.

"Mae'r gefnogaeth drwy'r flwyddyn wedi bod yn anferth. Mae'r niferoedd sy'n teithio oddi cartref yn mynd yn fwy ac yn fwy," meddai.

Gyda thorf fawr ddisgwyliedig o Bontypridd hefyd, bydd cyfle i'r cefnogwyr wylio dwy rownd derfynol arall cyn y brif gêm.

Shane Williams

Yn y gêm gyntaf mae Penalltau yn herio Ystalyfera yn rownd derfynol y blât a bydd cyn asgellwr Cymru, Shane Williams yn chwarae i 'w glwb lleol Brynaman wrth iddyn nhw wynebu Caerffili yn rownd derfynol y Bowlen.

Gêm olaf y diwrnod i goroni penwythnos cyffroes iawn o rygbi fydd yr ornest rhwng Pontypridd ac RGC, ac mae blaen asgellwr y gogleddwyr yn gwerthfawrogi'r miloedd fydd yn teithio lawr i Gaerdydd i fod yn rhan o'r achlysur.

"Mi fydd heddiw'n achlysur arbennig, nid yn unig i ni fel chwaraewyr ond i'r cefnogwyr hefyd.

"Bydd y rhan fwyaf o glybiau rygbi Gogledd Cymru yn wag heddiw a gobeithio bydd y gefnogaeth maen nhw'n dangos tuag at y tîm yn cael ei adlewyrchu yn ein perfformiad ar y cae," meddai.

Bydd y gêm yn fyw ar y Clwb Rygbi ar S4C ddydd Sul gyda'r gic gyntaf am 17:35.

disgrifiad o’r llunBydd stadiwm y Principality yn llwyfanu tair rownd derfynol ddydd Sul