Dwyn defaid: Dedfrydu ffermwr wedi profion DNA

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunCafodd Andrew Thomas ei ddedfrydu i wyth mis o garchar, wedi'i ohirio am ddwy flynedd

Mae ffermwr o ardal Rhydaman wedi cael dedfryd ohiriedig o wyth mis am ddelio â defaid oedd wedi eu dwyn, ar ôl i'r heddlu ddefnyddio profion DNA i adnabod yr anifeiliaid.

Cafodd 50 o ddefaid eu dwyn o fferm Alan Price yn Derwydd ger Llandybie yn Ionawr 2015.

Yn wreiddiol roedd Andrew Paul Thomas, 39 oed o Garnant, wedi gwadu'r cyhuddiad ond fe newidiodd ei ble ar ddiwrnod cyntaf yr achos.

Fel arfer mae profion DNA yn cael eu defnyddio â phobl, a dyma'r tro cyntaf iddynt gael eu defnyddio ar gyfer achos o ddwyn defaid yng Nghymru.

Amheuon

Clywodd y llys fod 18 o ddefaid wedi eu gwerthu gan Thomas ym marchnad Llanybydder lai na phythefnos ar ôl i rai Mr Price gael eu dwyn.

Cododd Mr Price amheuon, ond penderfynodd yr heddlu fod angen tystiolaeth fwy pendant cyn mynd â'r achos i'r llys.

Fe wnaeth y tîm oedd yn ymchwilio i'r achos orfod aros deufis er mwyn i'r defaid oedd wedi eu beichiogi roi genedigaeth, cyn cymryd samplau gwaed o'r ŵyn newydd anedig.

Cafodd samplau gwaed hefyd eu cymryd o hyrddod Mr Price, a llwyddodd gwyddonwyr i brofi bod y defaid yn perthyn.

Clywodd y llys na wnaeth Thomas dderbyn £1,360 gafodd ei dalu am 18 o ddefaid, gan i'r arwerthwyr yn Llanybydder gysylltu â'r heddlu.

Mae'r arian bellach wedi ei dalu i'r perchennog iawn.

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod Thomas wedi ei garcharu yn y gorffennol am saith mis am greulondeb i anifeiliaid.

Cafodd Thomas ei ddedfrydu i wyth mis yn y carchar, wedi ei ohirio am ddwy flynedd, am ddelio â defaid oedd wedi eu dwyn. Cafodd hefyd orchymyn i dalu iawndal o £1,000 i Alan Price.

Gwrthododd Thomas wneud unrhyw sylw wrth adael y llys.

'Clod'

Dyma'r tro cyntaf i dystiolaeth DNA o'r fath gael ei ddefnyddio mewn llys yng Nghymru, a dim ond y trydydd tro mewn unrhyw lys yng Nghymru a Lloegr.

Dywedodd yr arolygydd dros dro Matthew Howells o Heddlu Dyfed Powys: "Yn draddodiadol mae wedi bod yn anodd i brofi achosion o ladrata defaid.

"Er yn yr achos yma nad oedd modd profi pwy oedd wedi dwyn y defaid, roedd yn bosib drwy ddefnyddio tystiolaeth fforensig i brofi fod y defaid wedi eu dwyn.

"Mae'n rhaid rhoi clod i ddycnwch y ffermwr. Dyw hi heb fod yn ddwy flynedd hawdd.

"Mae angen hefyd rhoi clod i'r ffermwr wnaeth brynu'r defaid heb fod yn gwybod eu bod wedi eu dwyn, am gydweithio gyda'r ymchwiliad.

"Mae'n dangos pan mae'r gymuned amaethyddol yn cydweithio gyda'r heddlu, yn rhannu gwybodaeth hanfodol, fe allwn lwyddo i erlyn pobl yn llwyddiannus."