Cau ffatri awyrennau Marshall yn peryglu 126 swydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Marshall

Bydd ffatri yn Sir y Fflint sy'n cynhyrchu offer ar gyfer y diwydiant awyrennau yn cau ar ôl i Marshall Aviation Services fethu a dod o hyd i brynwr.

Fe wnaeth y cwmni ddechrau cyfnod ymgynghori gyda'r gweithlu o 126 ym Mrychdyn fis diwethaf.

Dywedodd Marshall nad oedd modd dod o hyd i opsiwn "ymarferol" i'r safle, ac felly bod y penderfyniad wedi ei wneud yn dilyn trafodaethau gyda'r undebau.

Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates y bydd Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r rhai fydd yn cael eu heffeithio gan y penderfyniad.

Bodoli ers 1930

"Mae hwn yn weithlu sydd â lefel sgiliau uchel mewn ardal lle mae yna alw am sgiliau o'r fath, ac rydym yn parhau yn optimistaidd y bydd y rhai sy'n cael eu heffeithio yn cael eu hailgyflogi," meddai.

Dywedodd Dave Griffiths, swyddog rhanbarthol gyda Unite fod "penderfynaid Marshall i gau yn ergyd ofnadwy i'r gweithlu, i'w teuluoedd ac i economi gogledd ddwyrain Cymru".

"Mae'r safle wedi bod mewn bodolaeth ar faes awyr Penarlâg ers 1930 gan ddarparu swyddi sy'n talu'n dda, ac mae wedi gwneud hynny am gyfnod o dros 80 o flynyddoedd."

Pan gyhoeddodd y cwmni fis diwethaf eu bod am gynnal cyfnod o ymgynghoriad dywedodd llefarydd na fyddai'r datblygiad yn cael unrhyw effaith ar ei safleoedd yng Nghaergrawnt, Kirkbymoorside, Brize Norton a Birmingham.

Straeon perthnasol