Creu offer newydd i gynhyrchu lleisiau synthetig Cymraeg

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Prifysgol Bangor
disgrifiad o’r llunY tîm a greodd 'RoboLlywydd' yn y Cynulliad: (chwith i dde) Marc Thomas (Doopoll), Indeg Williams, Delyth Prys, Gruffudd Prys, Myfyr Prys a Dewi Bryn Jones

Mae Prifysgol Bangor wedi creu offer newydd ar gyfer cynhyrchu lleisiau synthetig Cymraeg naturiol eu sain.

Bydd y lleisiau hyn yn gallu darllen unrhyw destun o gyfrifiadur neu ddyfais symudol yn uchel meddai'r brifysgol.

Fel rhan o broject Macsen, datblygwyd dull o baratoi promptiau, recordio llais unigolyn yn eu darllen, a defnyddio gwybodaeth am seiniau'r Gymraeg i adeiladu lleisiau synthetig sy'n swnio'n debyg iawn i lais yr unigolyn a recordiwyd.

Dywedodd Dewi Bryn Jones, prif ddatblygwr meddalwedd Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr: "Roedden ni eisiau estyn ein system 'Macsen', sy'n brototeip o gynorthwyydd personol digidol tebyg i Siri neu Alexa, i ddefnyddio lleisiau gwahanol unigolion.

"Roedden ni hefyd eisiau'r modd i allu darparu lleisiau synthetig i blant ac oedolion sydd yn siarad Cymraeg ond ar fin colli eu llais eu hun oherwydd llawdriniaeth neu gyflwr meddygol."

RoboLlywydd

Yn nigwyddiad SeneddLab2017 yng Nghaerdydd yn ddiweddar, cafodd tîm yr uned gyfle i roi'r feddalwedd ar brawf, gan adeiladu llais newydd mewn un awr i roi gwybodaeth lafar am Gynulliad Cenedlaethol Cymru, a'i alw yn RoboLlywydd.

Ychwanegodd Mr Jones: "Fe ddefnyddion ni system o'r enw MaryTTS, a'i haddasu ar gyfer y Gymraeg. Dipyn bach o hwyl oedd galw'r llais newydd yn 'RoboLlywydd', ond mae'n dangos beth sy'n bosib."

Dywedodd Delyth Prys, pennaeth yr uned: "Rydyn ni wir yn teimlo ein bod ni wedi torri drwodd eleni, nid yn unig i ddarparu technoleg bwysig ar gyfer y Gymraeg, ond hefyd fel patrwm i ieithoedd bach eraill ei ddilyn, a datblygu adnoddau tebyg."