Disgwyl cymeradwyo cynllun dadleuol am 133 o dai

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Google
disgrifiad o’r llunByddai'r tai yn cael eu hadeiladu ar dir Fferm Mindale yng Ngallt Melyd

Mae disgwyl i gynlluniau dadleuol i adeiladu 133 o dai yn Sir Ddinbych gael eu cymeradwyo er gwaethaf gwrthwynebiad i'r datblygiad.

Mae Cartrefi Penrhyn eisiau adeiladu'r tai ar dir Fferm Mindale yng Ngallt Melyd ar ôl dymchwel adeiladau'r fferm.

Mae Cyngor Tref Prestatyn ymysg y rheiny sy'n gwrthwynebu'r cynllun, am ei bod yn pryderu na fydd ffyrdd lleol yn gallu delio gyda'r traffig ychwanegol.

Mae gwrthwynebwyr hefyd yn pryderu am yr effaith ar Ysgol Melyd yn y pentref, ond mae'r datblygwyr eisoes wedi addo cyfrannu £192,000 tuag at estyniad i ddelio â'r cynnydd.

Bydd pwyllgor cynllunio Cyngor Sir Ddinbych yn trafod y cynlluniau ddydd Mercher, wedi iddyn nhw gael awgrym i'w cymeradwyo.