'Cwestiynau mawr' am westy aeth i'r wal er buddsoddiad £19m

  • Cyhoeddwyd
Corran
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y Corran ei werthu am £150,000 i achub y swyddi yn y gwesty

Mae AS wedi galw ar y llywodraeth i ymchwilio wedi i'r cwmnïau y tu ôl i westy moethus yn Sir Gâr fynd i ddwylo gweinyddwyr, a hynny er buddsoddiad o £19m.

Cafodd westy'r Corran yn Nhalacharn ei brynu gan un o'i gyfarwyddwyr, Keith Stiles, wedi iddo fynd i ddwylo'r gweinyddwyr gyda miliynau o bunnoedd o ddyled.

Fe wnaeth Mr Stiles, dyn busnes o Sir Bedford, brynu'r gwesty am £150,000 ar ôl i gynllun uchelgeisiol i ehangu fethu. Roedd Mr Stiles yn rhan o'r cynllun yma.

Mae Aelod Seneddol Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro, Simon Hart, wedi gofyn i Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol Llywodraeth y DU edrych ar fethiant y cynllun, wnaeth ddenu £19m gan 425 o fuddsoddwyr ar draws y byd.

200 o fythynnod

Roedd y cynlluniau'n cynnwys adeiladu 200 o fythynnod amgylcheddol ar gorstir ger y gwesty, ond fe wnaeth Cyngor Sir Gaerfyrddin wrthod rhoi caniatâd i'r datblygiad ar ddiwedd 2015.

Roedd y gwesty'n berchen i Kayboo ac yn cael ei weithredu gan East Marsh Operational, ond aeth y ddau i ddwylo gweinyddwyr ym mis Hydref 2016 ar ol iddyn nhw fethu a thalu'r hyn oedd wedi ei addo i fuddsoddwyr.

Er gwerth y gwesty a'i asedau, penderfynodd y gweinyddwyr bod y ddyled oedd ganddo yn ei wneud bron yn ddiwerth, ac fe gafodd ei werthu i Mr Stiles am £150,000 i achub y 60-70 o swyddi yn y gwesty.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Simon Hart bod Cyfoeth Naturiol Cymru "yn erbyn y cynllun o'r dechrau"

Dywedodd Mr Hart bod cwestiynau am os oedd buddsoddwyr yn gwybod ei fod yn debygol na fyddai safle yn cael caniatâd cynllunio am ei fod ar dir allai gael ei effeithio gan lifogydd, ac sy'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

"Os cafodd yr holl beth ei werthu, gan gymryd yn ganiataol y byddai caniatâd cynllunio, yna mae cwestiynau mawr," meddai Mr Hart.

"Roedd hyn wastad yn ofyn mawr gan y pwyllgor cynllunio. Roeddwn i mewn cyfarfod gyda Chyfoeth Naturiol Cymru ac roedden nhw yn erbyn y cynllun o'r dechrau."

Bron yn ddiwerth

Mae'r buddsoddwyr wedi dweud nad ydyn nhw'n disgwyl cael llawer o'u harian yn ôl wedi i'r cwmnïau y tu ôl i'r Corran fynd i ddwylo gweinyddwyr.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cwmnïau oedd yn berchen ar y gwesty mewn dyled o fwy na £10,000 i Huw Eynon

Mae cwmnïau lleol hefyd wedi colli arian, gyda Chigydd Eynon's yn Sanclêr wedi colli mwy na £10,000 wedi i'r cwmnïau fynd i ddwylo gweinyddwyr.

"I gwmni bach teuluol mae'n ergyd," meddai'r perchennog, Huw Eynon. "Gallai gymryd blwyddyn i ni adfer ohono."

Dywedodd cyfarwyddwyr Kayboo ac East Marsh Operational, sy'n cynnwys Mr Stiles, bod y methiant i gael caniatâd cynllunio wedi bod yn annisgwyl, ac y bydden nhw wedi gallu cyflawni eu gofynion ariannol pe bai'r cynlluniau wedi cael eu cymeradwyo.

Ychwanegwyd na fydden nhw'n gwneud sylw ar alwad Mr Hart am ymchwiliad.