Prisiau tai bellach yn uwch na chyn y cwymp ariannol

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunGwelwyd y cynnydd mwyaf mewn prisiau tai ym Merthyr Tudful

Mae cyfartaledd prisiau tai yng Nghymru bellach yn uwch na'r oedd yn 2007 cyn y cwymp gafodd ei achosi gan yr argyfwng ariannol.

Yn ôl mynegai newydd gan gwmni Principality, cyfartaledd prisiau tai yng Nghymru heddiw yw £174,319, o'i gymharu â £170,142 ym mis Hydref 2007.

Fe wnaeth prisiau tai yng Nghymru ostwng i'w lefel isaf o £150,000 wyth mlynedd yn ôl.

Dywedodd y gymdeithas adeiladu ei bod yn disgwyl i'r tyfiant yn y farchnad barhau trwy gydol 2017.

Er hyn, mae prisiau yn tyfu yn arafach nag ar unrhyw adeg ers 2013.

'Cynnydd cyson'

Dywedodd y Principality bod mwy o bobl mewn gwaith a chyfraddau llog isel yn ffactorau sy'n gyfrifol am y cynnydd mewn prisiau.

Er y cynnydd ar gyfartaledd, mae prisiau wedi gostwng mewn pum ardal dros y flwyddyn ddiwethaf, gan gynnwys Caerdydd.

Roedd y cynnydd mwyaf ym Merthyr Tudful (15.1%), gyda phrisiau hefyd wedi codi 8% yn Wrecsam.

"Mae cyfartaledd prisiau tai yng Nghymru wedi cynyddu'n gyson dros y pedair blynedd diwethaf," meddai cyfarwyddwr ariannol Principality, Tim Denman.

"Ond yr hyn dydyn ni heb ei weld yma, yn wahanol i rai rhannau eraill o'r DU, yw twf cyflym neu bigau mewn tyfiant."