Dal twyllwr budd-dal £22,000 wedi lluniau Facebook

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Wales News Service
disgrifiad o’r llunClywodd y llys bod Chanice Bowen wedi priodi Lee Mapstone yn 2013

Cafodd dynes wnaeth hawlio £22,000 o fudd-daliadau drwy dwyll am bron i dair blynedd ei dal ar ôl rhoi lluniau o'i phriodas ar Facebook.

Roedd Chanice Bowen, 25 o'r Barri, wedi dweud wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau ei bod wedi gwahanu o'i phartner yn Ionawr 2013, ac fe aeth ei thaliadau budd-dal i fyny.

Ond fe wnaeth hi briodi Lee Mapstone yn Hydref 2013, a derbyn £22,000 na ddylai hi wedi ei dderbyn.

Cafodd ddedfryd o 10 mis yn y carchar wedi ei ohirio.

'Blynyddoedd gorau fy mywyd'

Clywodd Llys y Goron Caerdydd bod swyddogion wedi cael gwybod am y lluniau priodas ar dudalen Facebook Bowen, gyda chapsiwn yn dweud 'Blynyddoedd gorau fy mywyd...'.

Wrth gael ei holi gan yr heddlu yn 2015, roedd Bowen wedi dweud nad oedd hi'n cofio beth oedd hi'n ei wneud ar y diwrnod briododd Mr Mapstone.

ffynhonnell y llun, Wales News Service
disgrifiad o’r llunDywedodd Bowen wrth yr heddlu nad oedd hi'n cofio beth oedd yn ei wneud ar ddiwrnod ei priodas
ffynhonnell y llun, Wales News Service
disgrifiad o’r llunYn y llys fe wnaeth hi gyfaddef twyll

Yn y llys, fe wnaeth hi gyfaddef twyll drwy fethu â datgan cael taliadau gormodol o £21,696 rhwng Ionawr 2013 a Thachwedd 2015.

Dywedodd y barnwr bod Bowen wedi osgoi mynd i'r carchar "o drwch blewyn", a phenderfynodd ohirio'r ddedfryd oherwydd yr effaith ar ferch Bowen pe bai dan glo.

Yn ogystal â'r ddedfryd ohiriedig, cafodd orchymyn i wneud 120 awr o waith di-dâl, talu'r arian yn ôl, a thalu costau o £500.