Cyfradd diweithdra Cymru'n uwch na chyfartaledd y DU

Cyhoeddwyd

Mae'r gyfradd diweithdra wedi codi yng Nghymru, ac mae nawr yn uwch na'r cyfartaledd ar draws y DU am y tro cyntaf ers blwyddyn.

Mae ffigyrau diweddaraf y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos mai 4.9% yw'r gyfradd diweithdra yng Nghymru, o'i gymharu â 4.7% ar draws y DU.

Rhwng Rhagfyr a Chwefror roedd 74,000 o bobl yng Nghymru ar gael ei weithio ond ddim wedi'u cyflogi - cynnydd o 8,000 o'r chwarter blaenorol.

Ond er hyn, fe wnaeth y gyfradd sydd mewn gwaith gynyddu hefyd i 73%, gyda 6,000 yn rhagor wedi'u cyflogi.

Fe wnaeth y ddau gyfradd godi oherwydd bod gostyngiad wedi bod yn y trydydd categori o bobl sy'n anweithredol yn economaidd - pobl sydd ddim mewn cyflogaeth, ond sydd ddim ar gael i weithio chwaith.

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns ei fod "wrth fy modd" gyda'r cynnydd mewn cyflogaeth, gan ychwanegu bod y gyfradd diweithdra yn is na'r un adeg y llynedd.

Ychwanegodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones bod y ffigyrau'n dangos "twf a sefydlogrwydd" yn y farchnad lafur yng Nghymru.