Carchar am chwe blynedd am achosi marwolaeth llysfab

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Wales News Service
disgrifiad o’r llunClywodd y llys bod gan Dean Collins gocên yn ei waed ar adeg y gwrthdrawiad

Mae dyn wedi ei garcharu am chwe blynedd am achosi marwolaeth bachgen pump oed drwy yrru'n beryglus yng Nghaerdydd.

Bu farw Joseph Smith yn y gwrthdrawiad ar Rodfa'r Gorllewin yn y ddinas ym mis Medi 2015.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd bod gan lystad y bachgen, Dean Collins, 24, gocên yn ei waed pan darodd gerbydau eraill.

Cafodd Collins ei ganfod yn euog ddydd Mawrth o achosi marwolaeth Joseph a phedwar cyhuddiad arall o achosi anafiadau difrifol drwy yrru'n beryglus.

Fe gafodd pedwar o bobl anafiadau i'w cefnau, breichiau a choesau, ac fe wnaeth un ohonynt gael ei ddallu mewn un llygad.

ffynhonnell y llun, Wales News Service
disgrifiad o’r llunRoedd Joseph Smith ar ei ffordd i ymarfer pêl-droed pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad

Roedd y llys wedi clywed bod Collins yn gyrru'r car Ford Focus yn wyllt cyn y gwrthdrawiad, ac nad oedd Joseph yn defnyddio sêdd arbennig i blentyn gan nad oedd Collins yn meddwl ei fod angen un.

Dywedodd Collins wrth y llys ei fod yn cofio teithio tuag at y goleuadau traffig ger archfarchnad, Tesco ond ei fod yn cofio dim ar ôl hynny nes iddo ddeffro yn y car gydag anafiadau difrifol.

Cafodd ei ddedfrydu i chwe blynedd o garchar am achosi marwolaeth Joseph a thair blynedd am achosi anafiadau difrifol drwy yrru'n beryglus.

Bydd y ddwy ddedfryd yn cydredeg, ac fe gafodd ei wahardd rhag gyrru am wyth mlynedd hefyd.

ffynhonnell y llun, Wales News Service
disgrifiad o’r llunDigwyddodd y gwrthdrawiad ar Rodfa'r Gorllewin ym mis Medi 2015