Ychwanegu 17 o lwybrau Eryri i Google Street View

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llunAwdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
disgrifiad o’r llunCarwyn ap Myrddin yn defnyddio’r Trekker ar lwybr Lôn Gwyrfai

Bydd 17 o lwybrau Eryri i'w gweld ar Google Street View am y tro cyntaf ddydd Iau yn dilyn cydweithio rhwng Google ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Ers lansio Street View yn 2007, mae Google wedi bod yn cofnodi strydoedd y byd ar gamerâu arbennig 360 gradd, a dwy flynedd yn ôl fe wnaethon nhw ddechrau defnyddio technoleg Google Trekker i fentro i lefydd gwahanol.

Roedd y dechnoleg yn eu galluogi i fynd i lefydd le nad oedd cerbydau'n mentro, a chafodd 11 o lwybrau Eryri eu hychwanegu at y wefan, gan gynnwys llwybrau'r Wyddfa.

Llynedd fe wnaeth GSV ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri gydweithio eto i gofnodi 17 o lwybrau newydd, ac fe fyddan nhw'n ymddangos ar y wefan o ddydd Iau ymlaen.

'Rhywbeth i bawb'

Gwirfoddolwyr a staff yr awdurdod aeth ati gyda phecyn 22kg ar eu cefnau, oedd yn cynnwys 15 camera uwch eu pennau.

Y tro hwn fe aethon nhw ati i gofnodi amrywiaeth ehangach o lwybrau yn y Parc Cenedlaethol, gan gynnwys rhai sy'n addas i deuluoedd ac eraill yn addas ar gyfer pawb.

ffynhonnell y llunGoogle
disgrifiad o’r llunMae'r olygfa o ben yr Wyddfa i'w weld ar Google Street View

Dywedodd Mair Huws, pennaeth yr Adran Wardeiniaid a Mynediad: "Y gwir amdani ydy fod gennym gymaint o lwybrau ym mhob cwr o'r Parc Cenedlaethol sy'n addas ar gyfer pob math o alluoedd, ac un o'r manteision i gael adnodd fel y Google Street View ar lwybrau Eryri ydy ei fod yn dangos ystod yr amrywiaeth hwnnw.

"Un o fanteision eraill defnyddio Google Street View wrth gwrs yw ei fod o'n rhoi syniad i ni o natur y dirwedd cyn i chi ei gyrraedd, ac felly mae'n gallu'ch galluogi chi i wneud penderfyniad gwybodus ynglŷn â pha lwybr sy'n addas i chi cyn dechrau ar eich taith.

"Fe fyddai'n wych gweld teuluoedd o bob gallu yn mwynhau'r llefydd arbennig hyn dros y Pasg - mae 'na rywbeth yma i bawb yn Eryri."

Y llwybrau diweddaraf i gael eu cofnodi yw:

 • Llyn Tegid, Y Bala - De
 • Llyn Tegid, Y Bala - Gogledd
 • Tomen y Mur
 • Abergwyngregyn - Rhaeadr Fawr
 • Llwybr Llanfairfechan
 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan
 • Llyn Dinas
 • Llwybr Ianws
 • Crimpiau
 • Lôn Las Ogwen (Ogwen i Gapel Curig)
 • Llwybr Cynwch
 • Llwybr Cnicht
 • Llwybr Pren Traeth Benar
 • Llwybr Craig y Ddinas
 • Llwybr Llyn Traws
 • Llwybr Afon a Llyn, Y Bala
 • Cylchdaith Croesor